Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt udsættersøers tilstand på transportdage.

Omkring 500.000 danske søer bliver slagtet hvert år, og nu har forskere undersøgt dyrenes kliniske tilstand på transportdagen, inden de bliver læsset på transportbilen.

Hidtil har forskningen koncentreret sig om dyrenes tilstand, når de ankommer til slagteriet, og herfra ved man, at udsættersøer - sammenlignet med slagtesvin - udgjorde hovedparten af de dyr, der var udmattede, alvorligt halte eller i meget dårlig ernæringstilstand ved ankomsten. Det skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - i det seneste nyhedsbrev.

- De forskellige skavanker vil nok betyde, at søerne vil være mere følsomme over for belastningen fra den kommende transport end andre grupper af svin.

Karen Thodberg, forsker.

At man ikke har undersøgt dyrenes tilstand inden transport, overrasker selv en af forskere bag den nypublicerede undersøgelse:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det synes at være lidt af et paradoks, da sådan viden er yderst relevant, når man skal vurdere, om dyrene er egnede til transport, siger Karen Thodberg, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Skader af forskellig art

Forskernes undersøgelse omfatter 12 besætninger, der alle fik besøg af trænede teknikere på selve transportdagen. De udførte grundige kliniske undersøgelser af i alt 522 søer, som landmændene havde udpeget til transport og slagtning. På listen over kliniske mål var blandt andet dyrenes kropstemperatur, åndedrætsfrekvens, huld, gang og diverse skader.

Kun fire søer blandt dem, landmændene havde udvalgt, var uegnede til transport. De blev tilbage i besætningen og holdt uden for undersøgelsen. En hel del af de resterende søer havde forskellige skader eller skavanker, som kunne påvirke deres velfærd under transporten, skriver DCA.

- De forskellige skavanker vil nok betyde, at søerne vil være mere følsomme over for belastningen fra den kommende transport end andre grupper af svin, siger Karen Thodberg.

Under 1 procent af søerne var halte, men en stor andel havde skader af forskellig art, såsom sår (cirka 55 procent), skrammer (cirka 30 procent) og yverlæsioner (cirka 25 procent), og 60 søer havde mindst et skuldersår.

Knap 40 procent af søerne kom direkte fra farestalden og var lakterende på slagtedagen. De havde en højere forekomst af afvigelser fra normen relateret til yveret, såsom hævelser og andre tegn på inflammation, fremgår det af undersøgelsen.

Behov for mere forskning

Samlet set giver undersøgelsen et indblik i omfanget og typen af skader og skavanker hos udsættersøer, men der er behov for mere viden om søernes adfærd og velfærd i deres sidste levetid, mener DCA's forskere.

- Vores resultater viser, at der er behov for flere undersøgelser af diverse aspekter af livet som udsætterso i perioden fra, at man beslutter, at soen skal slagtes, og indtil selve slagtetidspunktet. Det gælder både i forbindelse med for eksempel, hvilken type opstaldning og gruppestørrelse der bedst kan sikre søernes velfærd i denne periode, samt forholdene under transporten til slagteriet. Man bør i særdeleshed rette fokus mod forholdene for de lakterende udsættersøer, siger Karen Thodberg.