Niels Dengsø godkender regnskabet, selvom tørken spiller kraftigt ind.

Bestyrelsen i DLG er meget tilfredse med koncernens netop offentliggjorte halvårsresultat. Alligevel overskygges resultatet af den historiske situation, som mange af DLG's ejere er kommet i. Det skyldes tørken kombineret med dårlige bytteforhold for den animalske produktion.

- I lyset af den alvorlige situation planlægger DLG at udsætte driftsinvesteringer resten af året - med mindre vi er sikre på umiddelbare afkast. Vi fastholder naturligvis større strategiske investeringer i henhold til vores vedtagne koncernstrategi. Men vi har besluttet at løsne op på nogle af vores høstbetingelser for at imødekomme den udfordrende situation, forklarer bestyrelsesformand i DLG, Niels Dengsø Jensen.

Proteinregulering

DLG er et af de få grovvareselskaber, som giver proteinregulering for foderkorn. Det forventer DLG alene vil give kunderne ca. 18 mio. kr. i kontantudbetaling, når der leveres til DLG.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dispensation for proteingrænse

Den tørre og varme vækstperiode giver udover dårlige udbytter også andre udfordringer. Fx skal maltbyg have et maksindhold af protein på 11,5%, hvilket mange ikke kan overholde i år. DLG har valgt at give dispensation på kravet om maksindhold i maltbyg, så det flyttes til max 12,0% protein mod et fradrag i prisen.

Tørringsrabat

DLG har desuden valgt at nedsætte omkostningerne til tørring med 3% svarende til den stigning DLG iværksatte den 1. juli 2018. Det vil selvfølgelig kun have indvirkning, hvis vejret vender og noget af høsten bliver våd. Indtil nu er stort set alt det korn, DLG har modtaget under basisprocent for vand.

Højere priser dækker ikke

Priserne på afgrøderne er i år væsentligt højere end sidste år, så her kompenseres noget af det tabte for de udfordrede landmænd.

- De højere priser ændrer ikke ved, at grovfoderarealerne har det svært, og at noteringerne for kød og mælk er på et niveau, som gør, at landmanden ikke får dækket meromkostningerne til foder. I DLG vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre forsyningen af alternativer til grovfodermanglen. Men vi er udmærket klar over, at det desværre ikke i sig selv løser økonomiudfordringerne for mange af vores kunder.