Sidste år trådte nye gødningsregler i kraft. I august strammes disse regler igen

I Danmark har der historisk ikke været så stor fokus på håndteringen af de store mængder fosfor, som der genereres i bl.a. husdyrgødning, biogødning (spildevandsslam) og andre gødningsprodukter. Men for at sikre den bedste udnyttelse af fosfor, kom der nye regler på området i 2017.

Den 1. august 2017 trådte de nye og markant anderledes gødningsregler i kraft. De nye gødningsregler havde speciel stor indflydelse på håndteringen af fosforholdige gødningsprodukter

Allerede den 1. august 2018 sker der en yderligere stramning af fosforreglerne i de områder, der vurderes til at være ekstra følsomme. Ca. 24 procent af det danske areal er udpeget som ekstra følsomme (skærpede områder), hvorved der for visse husdyrtyper (specielt fjerkræ, mink og svin) kræves op til ca. 30 procent større udspredningsareal for at kunne leve op til udspredningskravene.

Det skriver HedeDanmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De nye fosforregler ? og de kommende, skærpede krav ? giver i visse områder en større efterspørgsel på 'ledige' udspredningsarealer. Det vil alt andet lige medføre, at alternative gødningskilder (f.eks. biogødning, restprodukter fra fødevareproduktioner mv.) skal finde udspredningsarealerne i 'konkurrence' med husdyrgødning. Det vil kræve en øget fokus på omfordeling af fosfor i Danmark. Konsekvensen vil formentlig være, at de fosforholdige gødningsprodukter skal fragtes lidt længere for at blive udbragt i de området af Danmark, hvor der grundet en lavere husdyrtæthed er udspredningsarealer, der har plads til udbringning af gødning.