Købet af Dansk Maskinbørs i Herning er et led i Danish Agro arbejde med at skabe et nyt og effektivt set up for afsætning af brugte maskiner, men auktionerne vil fortsætte som en farveneutral afsætningskanal som hidtil.

Der er meget få danske købere til nogle kategorier af brugte maskiner, særligt de større landbrugsmaskiner med mange timer på tælleren.

Det er en af de udfordringer, danske maskinhandlere skal håndtere, og her kan en maskinauktion ifølge Danish Agro være en del af løsningen.

Men Danish Agro Machinery ser også andre fordele og muligheder ved at bevæge sig ind på auktionsmarkedet med købet af Dansk Maskinbørs A/S.

- Overtagelsen af Dansk Maskinbørs er en optimal måde for os til at komme i gang, og jeg kan sagtens forestille mig en videreudvikling af forretningen, siger Jens Skifter, der er koncerndirektør for Danish Agros maskindivision.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han peger også på operationel leasing og maskinudleje, som forretningsområder, som kan integreres med auktionsforretningen.

- Vores set up i ni lande giver os i forvejen en bred international platform til at afsætte brugte maskiner, og vi kan derigennem hjælpe med at tilføre en mere international vinkel på Dansk Maskinbørs, siger Jens Skifter.

Han ser Dansk Maskinbørs er et godt og veludviklet koncept til at sætte fart på Danish Agros afsætning af brugte maskiner på et større internationalt marked.

Flere forretninger

Jens Skifter nævner, at Danish Agro Machinery senest i januar 2019 - det vil sige om et halvt år - overtager det fulde ejerskab af en række delvist ejede maskinforretninger i Baltikum, hvor DAMH har 45 procent ejerskab i dag.

- Vi står til den tid med 100 procent ejerskab af yderligere 13 afdelinger med 265 medarbejdere, og dermed også 100 procent ansvar for at afsætte deres brugte maskiner, fortæller han.

Jens Skifter ser dog også på mulighederne i de mange maskinforretninger rundt om Østersøen inden for Danish Agro-koncernen som et led i en optimering i håndteringen af udfordringerne med afsætning af brugte maskiner.

- Markederne og behovet for maskiner er lidt forskelligt i de forskellige lande, vi er til stede i. Det giver selvfølgelig også afsætningsmuligheder. Og vores baltiske forretninger har desuden allerede gode afsætningskanaler videre østover, siger han.

Selvstændig vurdering

Danish Agros køb af Dansk Maskinbørs ændrer ikke ved, hvordan de seks Danish Agro-ejede danske Claas-forhandlere afsætter deres brugte maskiner.

- De fortsætter med at drive deres egne brugtforretninger, og det er den enkelte forretning, der lige som hidtil vurderer, om det giver mening at sætte en brugt maskine på auktion. Vi arbejder jo ud fra sunde købmandsprincipper. Det, vi gør, skal give mening, siger Jens Skifter.

Han understreger, at Dansk Maskinbørs vil fortsætte som en absolut selvstændig forretning.

- Jeg håber branchen stadig vil bruge Dansk Maskinbørs som hidtil. Her har farven på maskinen ingen betydning, siger Jens Skifter.

Direktør fortsætter

- Johannes Jensen fortsætter nogle år endnu, så vi har god tid til at finde hans afløser. Og vi mulighed for at tilføre mere til hans forretning, som hovedsageligt arbejder i Danmark. Og der vil ikke umiddelbart ske ændringer i forretningen, for i lighed med vores andre overtagelser kører vi kontinuerligt videre, tilføjer han.

- Johannes Jensen fortsætter ved roret med sit mandskab, og så kigger vi i fællesskab på, hvad der skal ske fremadrettet, siger Jens Skifter.

Han tilføjer, at Johannes Jensen har haft samme udfordring med generationsskiftet som mange danske maskinforretninger.

- Så vores overtagelse er en optimal måde at sikre det på, siger Jens Skifter.

Han tilføjer, at Dansk Maskinbørs' forretningsmodel er godt i tråd med den måde, Danish Agro Machinery arbejder på.

- Og der er stadig behov for fysiske auktioner, hvor kunderne har mulighed for at se maskinerne, men sideløbende er online-delen også vigtig, siger Jens Skifter.