Gråsten Landbrugsskole fokuserer på, at eleverne har tæt kontakt med landbruget med det samme.

Landbrugskolen midt i den sønderjyske muld vægter praktisk erfaring og jord under neglene meget højt. Derfor driver skolen i dag et landbrug med malkekvæg, smågriseproduktion og markbrug, og det skal helst ligne virkeligheden ude på gårdene.

-Vi driver vores landbrug på markedsvilkår, og det skal give overskud og bidrage positivt til skolens samlede økonomi. Vores landbrug skal være et forbillede for eleverne, så de kan se, at et veldrevet landbrug kan være økonomisk bæredygtigt, siger Bjarne Ebbesen, forstander på Gråsten Landbrugsskole.

De store ambitioner er også nået ud til driftslederen i svinestalden.

- Vores mål er at være blandt Danmarks bedste. Når skolen vil være Danmarks bedste landbrugsskole, ja så må vi jo følge med, så det harmonerer, siger Charlotte Delf med et glimt i øjet. Hun er også selv uddannet landmand på Gråsten Landbrugsskole.

Fra landbrugselev til driftsleder

De praktiske opgaver får følgeskab af teoretisk viden.

- Mens vi arbejder, får vi snakket rigtig meget med eleverne om de opgaver, vi udfører. Det er alt fra fodring til, hvordan vi kastrerer, passer ammesøer, kigger efter sygdomstegn, finder søer i brunst og vasker stalde. Vi snakker også med dem omkring hygiejne og sikkerhed, og hvorfor vi gør, som vi gør. Sikkerhed har høj prioritet for os, og det er et emne, som vi har stor fokus på, f.eks. håndtering af dyr, siger Charlotte Delf,

Også i kvægstalden er der en del at lære.

- Mange af de nuværende landbrugselever kommer ikke selv fra en gård, derfor er det vigtigt, at de oplever arbejdet i en stald på egen krop, da mange landmænd efterspørger, at eleverne har indsigt i, hvordan de daglige rutiner er i en stald, forklarer Malthe Ebbesen, der er driftsleder i kvægstalden og hjælper elever, der hver dag kommer forbi stalden.

Børnehaver og plejehjem kommer også jævnligt på besøg på landbrugsskolen, hvor de ældre køres gennem kvægstalden i en dertil indrettet 'bus'. Til det seneste Åbent Landbrug, havde svinestalden 1.100 besøgende.