Med 36 meter mellem hvert spor i græsmarken, er bedrift ikke i tvivl om, at højt og stabilt udbytte kan tilskrives disciplin i græsmarken.

Hos Nørupgaard ved Kolding har Asger Christensen taget skridtet fuldt ud, og er hoppet over i et 36 meter fast kørespor-system, hvor man oplever højt og stabilt udbytte sammenlignet med den tilfældige trafik i græsmarkerne for år tilbage.

- Vi begyndte med faste kørespor i græsmarkerne på 24 meter for otte år siden, hvor vi samlede gyllevogn og frakørselsvogn i de faste spor, og fik finsnitteren til at køre imellem, ligesom skårlæggeren, fortæller Asger Christensen, indehaver af Nørupgaard med 600 malkekøer og 400 hektar jord.

Min vision for fremtiden er, at vi nærmere os nogle 'motorveje' i markerne

- Asger Christensen, indehaver af Nørupgaard med 600 malkekøer og 400 hektar jord.

rich-media-1
Frakørselsvogn og gyllevogn holdes i de faste spor for hver 36. meter. Finsnitter, rive og skårlægger kører imellem.

- Vi har oplevet, at vi har løftet udbytterne, som nu ligger på et stabilt højere niveau end tidligere, og man er heller ikke i tvivl, hvis man er ude i græsmarkerne om sommeren - kløveret stortrives, når der ikke er spor fra traktorer på kryds og tværs af marken.

På vej mod motorvej

Nørupgaard får Rostgaard Maskinstation til at klare hovedopgaverne i marken, og da maskinstationen til sæson 2017 investerede i udstyr til at håndtere 36 meter faste kørespor i marken, var Asger Christensen klar med det samme.

rich-media-2
På sigt er visionen hos Nørupgaard, at de 36 meter faste kørespor ikke skal dyrkes i hverken majs, græs eller korn, da man så slipper for at løsne de faste spor ved etablering.

- Man kan sige, at det er gyllevognene, som bestemmer, hvilket system vi ender i, og nu hvor det bredeste er 36 meter, så er vi endt her. Det passer også godt sammen med den 19 meter Krone-storrive, som Rostgaard har investeret i, for så kan vi samle skårene for hver 18. meter, og blæse græsset over i frakørselsvognen. Frakørselsvognen vil køre i de faste kørespor for hver 36 meter, og på den måde skal finsnitteren kaste græsset ni meter fra skåret til vognen, forklarer Asger Christensen, som har en vision om faste spor i mere end én forstand:

- Min vision for fremtiden er, at vi nærmere os nogle 'motorveje' i markerne. Alle traktorer i marken har GPS, så plejesporerne anlægges samme sted år efter år. Jeg kunne godt se, at vi både i græs, korn og majs har de 36 meter spor til at ligge så permanente, at vi ikke skal foretage nogen jordbearbejdning i sporerne, men blot koncentrere os om afgrøder med høje udbytter mellem sporerne.

rich-media-3
Indtil videre er det kun Krone, som tilbyder en rive, der kan lave 18 meter skår, som passer ind i systemet.

Hos Nørupgaard er det overvejende reduceret jordbearbejdning som praktiseres, og det gøres blandt andet på baggrund af et ønske om mere jævne marker.

- Når riven skal rive græsset ni meter fra hver side, for at ende i skåret, så er det virkelig altafgørende, at vi har nogle jævne marker for at undgå jord og andre urenheder i ensilagen.

Kaster med græsset

Hos Rostgaard Maskinstation praktiserer man 24 meter faste kørespor hos 95 procent af maskinstationens kunder, mens fem kunder praksiserer 36 mester faste kørespor.

- Disciplinen i græsmarken har mine chauffører efterhånden på rutinen, så det går rigtig godt, fortæller Jørgen Rostgaard, medindehaver af Rostgaard Maskinstation.

rich-media-4
Det har vist sig ikke at være det store problem for finsnitteren, at kaste ni meter med græsset.

Han bemærker også, at det i sæson 2017 er gået godt med at komme i gang med systemet.

- Vi har investeret i en 36 meter Samson slæbeslangebom til formålet, hvor vi kan tilsætte SyreN i forbindelse med udbringningen. Desuden har vi investeret i en 19 meter Krone rive med seks rotorer, som kan klare de 18 meter arbejdsbredde, samt to Krone frakørselsvogne.

De to Krone frakørselsvogne har et hydraulisk klapbart net til overdækning af vognen, så materialet ikke falder af på vejen.

- Vi har afmonteret det højre net, og åbner det venstre net i marken, for på den måde bedre at kunne gribe græsset fra finsnitteren, som skal kaste det ni meter fra skåret til sporet, hvor traktoren kører, og det er faktisk gået forbavsende godt, fortæller Jørgen Rostgaard.

rich-media-5
Disciplin i græsmarken opretholdes hele vejen igennem. Når der er nyt læs på vognen, så kører den helt til den modsatte ende af marken.