Formand for LandboSyd, Mogens Dall, glæder sig over at det nu bliver tilladt at skyde vildsvin døgnet rundt.

Når det gælder svinepest, er vi glade for hvert et tiltag, så vildsvin ikke spreder sygdommen.

Det siger formand for LandboSyd, Mogens Dall, i en kommentar til, at Naturstyrelsen har udstedt en generel dispensation fra vildtskadebekendtgørelsen, der gør det tilladt at skyde vildsvin døgnet rundt.

- Det er positivt, da vildsvin er aktive om natten. Et udbrud af svinepest får store økonomiske konsekvenser for svineproduktionen, og derfor skal vi have fjernet vildsvinene. De optræder massivt syd for grænsen, og at forhindre dem adgang til Danmark og fjerne dem fra den danske natur vil være som en brandforsikring, siger Mogens Dall.

- Hvem undlader at forsikre sit hus?, spørger Mogens Dall, som på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde sidste år rejste sagen om vildsvinene. Den sag er nu blevet frygtelig aktuel:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er allerede lavet forskellige tiltag for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark, og jeg glæder mig til, at myndighederne kommer med næste træk. For der skal gøres mere. Jeg har gjort miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen opmærksom på problemerne, og på at vi er meget udsatte her i Sønderjylland. Til gengæld er vi også klar til at gøre en indsats til gavn for hele det danske samfund. Et udbrud får fatale konsekvenser for os alle, siger Mogens Dall.