Private aktører skal varetage en større del af driften af statens skove. Regeringen fremlægger en plan for, hvordan opgaver, der svarer til cirka 70 årsværk, skal udliciteres over de kommende år.

I dag har Naturstyrelsen ansat skovarbejdere, der har arbejdsopgaver med at fælde træer, sætte hegn op eller plante nye træer. På sigt skal de opgaver hovedsageligt løses af private aktører.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at en større del af statens skovdrift skal udliciteres, og nu er regeringen klar med en plan for, hvordan det skal ske. Frem mod 2021 skal Naturstyrelsen udlicitere større driftsopgaver, der i dag bliver udført af styrelsens 18 lokale enheder, som er placeret over hele landet. Opgaverne svarer til cirka 70 årsværk. I forbindelse med udliciteringen vil de omfattede medarbejdere blive virksomhedsoverdraget, så de flytter med opgaverne til private aktører.

- Det er vigtigt for regeringen, at Naturstyrelsen fortsat er til stede i hele landet og har en tæt kontakt med borgere, kommuner og samarbejdspartnere samt det nødvendige kendskab til de lokale skove og naturområder. Naturstyrelsens opgaver, der rækker ud over det, ønsker vi at flytte over på private hænder. På den måde får danskerne mere natur for pengene, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Regeringen sætter også gang i en analyse af, om der kan ske yderligere udlicitering af den del af skovdriften, der foregår med specialmaskiner som store skovningsmaskiner eller flishuggere, og som i dag bliver løst af Naturstyrelsens Driftscenter. I forvejen bliver over 60 procent af de opgaver løst af private aktører.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Over tid får vi en mere effektiv drift af de statslige skove og naturområder gennem udlicitering. Jeg tror ikke, det betyder noget for danskerne, om det er en privat- eller statsansat skovarbejder, der fælder et træ eller planter et nyt i en af statens skove. Det vigtigste er, hvad naturen har at byde på, og det vil øget udlicitering bidrage positivt til, siger Carsten Bach, miljøordfører (LA).

200.000 hektar

Naturstyrelsen forvalter i alt cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder over hele landet med fokus på biodiversitet, friluftsliv og bæredygtig træproduktion.

- Vi har et stort ansvar for vores fælles skov- og naturområder. Ved at udlicitere en større del af skovdriften bliver Naturstyrelsen mere fleksibel i forhold til de opgaver, der venter fremover. For eksempel i forbindelse med at sætte nye naturprojekter i søen, der kan give den danske natur et tiltrængt løft, siger Mette Abildgaard, miljøordfører (K).

Planen for udlicitering bliver offentliggjort samtidig med, at Naturstyrelsen skal tilpasse sin organisation og reducere antallet af medarbejdere med ca. 37 stillinger. Det skyldes, at styrelsen fra 2019 står over for et samlet underskud på cirka 20 millioner kroner årligt. Derfor er det nødvendigt med en hurtig tilpasning, som sammen med udliciteringen over tid skal bidrage til at bringe økonomien i bedre balance og øge effektiviteten. Derudover reducerer Naturstyrelsen antallet af lokale enheder fra 18 til 16, og styrelsen vil fortsat sælge bygninger, der ikke understøtter styrelsens kerneopgaver indenfor natur og friluftsliv.