Formand Hans Gæmelke er foreningsmand til fingerspidserne. Derfor genopstiller han som formand for Djurland Landboforening.

Formand Hans Gæmelke er foreningsmand til fingerspidserne. Han lægger ikke skjul på, at det landbrugspolitiske arbejde ligger meget højt på prioriteringslisten. Det skriver Djursland Landboforening i en pressemeddelelse.

Han har siden 2004 været formand for Djursland Landboforening, og har de sidste 3 år siddet med i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer. Hans Gæmelke er organisationsmand. Det har han altid været, og han ser det som en stor fordel, at han har mulighed for at være repræsenteret i mange forskellige sammenhænge rundt om i landet.

- Jeg er foreningsmand. Det ligger i blodet. Foreningsarbejdet giver rigtig mange gode kontakter og oplevelser. Det giver også en rigtig god ballast til at udvikle landboforeningen. Jeg er derfor slet ikke i tvivl om, at jeg genopstiller til formandsposten på Djursland Landboforenings generalforsamling den 6. marts i Auning, understreger Hans Gæmelke.

Lobbyarbejdet bag kulisserne

Hans Gæmelke afviklede for år tilbage sin svineproduktion og har i dag udelukkende planteavl på ejendommen i Ingerslev. Bestyrelsesarbejdet kræver mere end et fuldtidsarbejde for Hans Gæmelke, som udover formandsposten blandt andet sidder i Djursland Udviklingsråd, i bestyrelsen i Det Grønne Museum og i Alm. Brands repræsentantskab.

- Det hænder jo ofte, at en post fører noget andet med sig, men det er helt fint, så længe det handler om landbrugspolitisk arbejde, der kan komme landbruget til gavn, siger Hans Gæmelke, som ikke lægger skjul på, at højeste prioritet er at være formand for Djursland Landboforening, dog lige efter sit landbrug og sin familie, der har en klar 1. plads.

Hans Gæmelkes arbejde i foreningen består i at lede bestyrelsesarbejdet og naturligvis få de ansatte i Djursland Landboforening og medlemmerne til at finde godt sammen og få det bedst mulige samarbejde.

- Jeg bruger en del tid på lobbyarbejde med kommuner og andre instanser, fortæller Hans Gæmelke, som mener, det er særligt vigtigt at være god til at tale sin sag, lytte og få sine meninger frem på en overbevisende måde, hvis man skal være en dygtig lobbyist.

- Det er vigtigt at være samarbejdsvillig og ikke være påståelig og urokkelig, lyder det fra Hans Gæmelke, som i høj grad mener, at det kommer landmændene på Djursland til gode, at han også sidder med i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

- Det giver medlemmerne en direkte linje til Axelborg, når de kommer med de udfordringer, som mange står med i hverdagen, forklarer Hans Gæmelke.

Hans Gæmelke understreger, at han ser frem til at møde sine medlemmer på generalforsamlingen, hvor også både lokale folketingsmedlemmer og borgmestre samt de tekniske udvalg fra Norddjurs og Syddjurs Kommune er inviteret.