Brattingsborg recirkulerer eget drænvand og opnår merudbytter på 1,5 ton pr. hektar ved at kunne vande en stor del af sine arealer.

Brattingsborg karakteriserer sit landbrugsareal som 200 hektar dårlig jord, 200 hektar blandet jord og 700 hektar god jord - dog med sandpletter midt på den gode jord.

600-700 hektar kan vandes. Der er 180.000 kubikmeter til rådighed, hvoraf en forpagter med grøntsagsproduktion råder over cirka halvdelen.

Drænvand i laguner

Vandet er opsamlet drænvand fra Brattingsborgs egne marker. Det pumpes i laguner i stedet for at blive ledt ud i havet. Det vil også sige, at godset recirkulerer det kvælstof, som måtte ende i drænene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dog undgås vandet fra de dræn, som kommunens kloakvand løber i, og kommunen tester desuden lagunernes vand for coli, da en stor del af vandet bruges i grøntsagsproduktion.

Godset råder over tre store laguner med plads til 25.000, 55.000 og 110.000 kubikmeter og dertil kommer indholdet i drænene.

Vanding i maj

- Vi giver cirka 20 millimeter, første gang vi tænker, at det kunne være rart med en byge - og det vil normalt sige allerede i maj. Det fremmer både vækst og gødningsoptagelse og giver 1,5 ton ekstra udbytte pr. hektar - måske endda to ton, siger Kasper Hellemann Henricksen.

Pumpning af drænvandet skyldes, at mange af godsets arealer ligger lavt i forhold til havniveau, og det er en gammel praksis på godset, og flere pumper har da også en betydelig alder.

For nylig var en 67 år gammel Lykkegaard-pumpe til reparation, og det viste sig i den forbindelse, at den kun var blevet repareret to gange i alle årene.

Dette er en af fire historier fra Brattingsborg. Hvis du vil vide, hvorfor Brattingsborg udskiftede en mejetærsker før tid, kan du læse det her. Du kan læse mere om hvorfor valget faldt på en New Holland CR10.90 Revelation her. Hvis du vil læse mere Brattingsborgs høsstrategi, så tryk her.