Samarbejde med andre landmænd og satsning på kvalitet er nogle af kendetegnene ved Brattingsborgs drift.

Brattingsborgs markbrug omfatter godt 1.100 hektar, og der samarbejdes tæt med Samsøs store grøntsagsproducer, der hvert år forpagter 100 hektar friske arealer hos Brattingsborg.

Grøntsagerne er en god forfrugt, men samarbejdet kan indimellem give logistik-udfordringer, og vanskelige forhold under høst af grøntsagerne kan være negativt for jordstrukturen.

Men samlet set er aftalen en fordel for begge parter.

Høsthjælp

Samsø har et meget velegnet klima til at dyrke frø, og høsten indledes tidligere end de fleste steder, det vil sige omkring den 1. juli.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er afgørende for kvaliteten, at høsten foregår rettidigt, og derfor er det ikke ualmindeligt, at Brattingsborg får hjælp af en anden landmand på Samsø, som ikke har indledt sin egen høst på det tidspunkt.

- For at være sikker på høj kvalitet, kører med højere vandprocent, mens andre venter, fortæller Kasper Hellemann Henricksen, som tilføjer, at det ikke er ualmindeligt at de høster med et vandindhold mellem 20 og 25 procent.

- Hvis kornet står for længe, taber afgrøden vægtfylde, og vi kan hurtigt miste 350-400 kroner pr. hektar, siger han.

Høj kvalitet

På Brattingsborg var det i øvrigt helt tydeligt på kvaliteten af høsten i 2017, at det var blevet muligt at gøde mere som følge af landbrugspakken.

Men for at sikre en optimal kvalitet i brødhveden, dyrkes også et areal med vårhvede, som iblandes brødhveden, så den ønskede bagekvalitet opnås.

Jorden har varierende kvalitet. På de bedste pletter kan der høstes 14 ton hvede pr. hektar.

Rugen er gennemgående ikke hybridsorter. På sandjorden er udbyttet i rug seks ton med vanding og 7,5 ton på god jord.

Køber foderkorn

Brattingsborg fremstiller også egen såsæd, og satsningen på højværdiafgrøder som frø og brødhvede betyder, at der indkøbes foderkorn til svinebedriften ved DLG og lokale landmænd i høst.

Opbevaringskapaciteten i godsets siloer er cirka 5.500 ton - svarende til et års forbrug af foderkorn - med en måneds overlap, samt cirka 3.500 ton til malt- og brødkorn og hele frøhøsten.

Svineproduktionen er en integreret produktion, der består af 680 søer med kernestyret avlsbesætning og produktion af 21.000 slagtesvin.

Dette er en af fire historier fra Brattingsborg. Hvis du vil vide, hvorfor Brattingsborg udskiftede en mejetærsker før tid, kan du læse det her. Du kan læse mere om hvorfor valget faldt på en New Holland CR10.90 Revelation her. Hvis du vil læse mere Brattingsborgs vandingsstrategi, så tryk her.