65 østjyske landmænd fik inspiration af folkene bag Tænketanken Frej.

Har I lyst til at være på vinderholdet?

Det spørgsmål kastede et par repræsentanter for den Fødevarepolitiske Tænketank Frej i hovedet på 65 østjyske landmænd og fik hermed gang i et oplæg, der prikkede til måske fastgroede og traditionelle tanker hos de fremmødte.

Oplægget handlede om, hvorfor landbruget i almindelighed synes at have et blakket ry blandt byboer og ikke mindst om, hvad landmændene selv kan gøre for at vende stemningen i mere positiv retning og få hånd i hanke med udviklingen indenfor erhvervet.

-Oplægsholderne Iben Krogh Rasmussen og Marie-Louise Thøgersen kom med nogle gode pointer, så vi har bestemt fået noget at tænke over, siger Henrik Nielsen formand for Østjysk Landboforening og håber, at det i de lidt bredere landbrugskredse bliver legitimt at begynde tænke på forandringer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ind i kampen

Fra den Fødevarepolitiske Tænketank peger man på, at landbruget skal opgive sin offerrolle og i stedet for begynde at gå foran og selv pege på muligheder og løsninger i forbindelse med de mange miljømæssige, produktionsmæssige og fødevaremæssige krav og restriktioner som uundgåeligt vil ramme erhvervet i de kommende år og i fremtiden.

-Læg mærke til hvor stor indflydelse befolkningens mening har på politikernes beslutninger, påpegede oplægsholderne. Læg også mærke til, at stor en del af danskerne, der intet aner om landbrug, men til gengæld gerne vil købe noget de selv mener gør en forskel for deres helbred, deres børn og/eller miljøet.

Det er alle dem landbruget skal have over på sin side, mener man i Tænketanken Frej.

Landbruget skal derfor koncentrere sig om at føre en positiv dialog med offentligheden, tage kontakt med de unge, fortælle om de gode fødevarer man producerer, give folk den gode fortælling om dansk landbrug og give folk mulighed for at købe drømmen om at gøre en forskel.

-Det er her man påvirker, ikke bagefter, når politikerne har besluttet sig, understregede Marie-Louise Thøgersen. I skal have en dialog i gang og gøre modstandere til venner.

Bevar ved at skabe forandring

"Alt må forandres for at alt kan blive ved det gamle" er et citat fra romanen 'Leoparden' af Giuseppe Tomasi de Lampedusa, men det gælder også i landbruget, påpegede oplægsholderne. Landmænd og landbrugsorganisationer skal aktivt ind i den forandringsproces hele samfundet er præget af for at bevare status, som hæderkronet og respekteret erhverv på sigt.

-Dansk Landbrug er generelt meget forandringsparat, lød det under den livlige debat fra en af de fremmødte landmænd. Han pegede også på, at man i landbrugserhvervet er vant til at diskutere strategi og forholde sig til fremtiden med sin bankrådgiver, og mener, det også kan bruges på en ny måde.

Formanden for Østjysk Landboforening Henrik Nielsen håber, at oplægget fra Tænketanken fører til en fortsat debat landmændene imellem.

-Jeg håber, vi kan komme videre, siger Henrik Nielsen, men peger på, at man som landbrugsorganisation er nødt til at have generel opbakning fra medlemmerne til at udstikke en ny strategi.

-Mange er måske betænkelige. Man vender jo ikke bare en stor virksomheds produktionsform eller ændrer et produktionsapparat, hvis den offentlige trend svinger hurtigt. Det skal hele tiden hænge økonomisk sammen for os. Til gengæld vil vi meget gerne i gang med at skabe en bedre dialog helt generelt med alle udenfor landbruget.