Krenkerup Gods er efter første sæson med omlægningsroer blevet flere erfaringer rigere.

Siden 1910 har Krenkerup Gods leveret sukkerroer til sukkerroefabrikkerne først i Sakskøbing og sidenhen i Nykøbing. Derfor var det også med en vis form for opmærksomhed, da Krenkerup Gods for godt et år siden meldte ud, at man ville stoppe med dyrkning af sukkerroer på grund af de faldende priser til avlerne.

- Vi satte den bugserede Edenhall-roeoptager med bælteundervogn til salg, men beholdt enkorns-såmaskine samt renseren, som efterhånden har kørt i 17. sæsoner. På den måde havde vi muligheden for at genoverveje roerne senere, hvis priserne vil ændre sig, fortæller Søren Jespersen, godsinspektør på Krenkerup Gods på Lolland.

Det ville ikke være dårligt at få roerne med i sædskiftet, og bestemt ikke med de lovende priser.

- Søren Jespersen, Godsinspektør Krenkerup Gods

Omlægning til økologi

Allerede i 2016 havde man regnet på omlægningen til økologisk planteavl på én af avlsgårdene under Krenkerup Gods.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi havde regnet os frem til en merindtjening på cirka 3.000 kroner pr. hektar på korn og græsfrø set over en fem årig periode, og derfor tog vi beslutningen om at lægge om til økologi fra 1. april 2017 på de 210 hektar der hører til ejendommen, fortæller Søren Jespersen.

Nordic Zucker søgte avlere til økologisk sukkerroeproduktion, og da man i forvejen havde taget beslutningen om omlægning, var denne beslutning ikke svær at tage med i overvejelserne:

- Det ville ikke være så dårligt at få roerne med i sædskiftet, og bestemt ikke med de lovende priser på ikke bare de økologiske roer vi kan levere om tre år, men også på omlægningsroerne, som vi kunne levere allerede i 2017-kampagnen. Så vi valgte at gå med.

Krenkerup Gods har derfor i 2017-kampagnen leveret 44 hektar med omlægningsroer til Nordic Zucker.

Den økologiske planteavl på Krenkerup Gods vil i fremtiden dreje sig om i alt fem marker, hvor der foruden roerne, også vil være hvidkløver, maltbyg, hybridrug samt hestebønner.

Lugning i rækkerne

Søren Jespersen fortæller, at det er udfordrende at hoppe over på den økologiske vogn, da det kræver man er er grundig i marken:

- I alt økologisk planteavl er håndværket vigtigt, da der ingen nødbremse er at trække, hvis ukrudtet løber løbsk, fortæller han og fremhæver desuden, at en roemark skal være helt ren for at give et fornuftigt udbytte.

- Det er naturligvis muligt at dyrke roerne økologisk uden planteværn, da man faktisk også dyrkede roerne sådan for 50 år siden. Det helt centrale er renholdelsen i roerne i vækstsæsonen, og der har vi erfaret, at her kommer vi ikke uden om manuel lugning.

- Vi prøvede en lugerobot i sæson 2017, men den kunne ikke levere et tilfredsstillende arbejde, og derfor lugede vi manuelt i roerne, og det kom til at koste 4.000 kroner pr. hektar, men jeg er overbevist om, at det er det eneste rigtige, og derfor har vi allerede bestilt manuel lugning til roemarken igen i sæson 2018.

Godset høstede et udbytte på 45,5 ton pr. hektar, og til 450 kroner pr. ton var det stadig én af de bedre afgrøder i sæson 2017 på Krenkerup Gods.

Tættere planteafstand

En anden iagttagelse, som Søren Jespersen gjorde sig i løbet af sæson 2017 var plantetallet pr. hektar.

- Ved lugerobotten skal der være 22 centimeter mellem planterne, hvilket svarer til 90.000 planter pr. hektar. Men da de økologiske roer ikke er bejset, så endte vi med kun 65.000 planer pr. hektar ved optælling, fortæller han og forklarer, at de resterende planter ikke når at kompensere for de manglende planter, og det koster ikke bare udbytte, men hæver også ukrudtstrykket, da der bliver lukket mere lys ned melem rækkerne, som derved får mere ukrudt til at spire.

I sæson 2018 vil man så flere planter ud pr. hektar og dermed sørge for, at de kommer til at stå tættere.

- I stedet for en lugerobot holder vi os til manuel lugning og så vil vi strigle og radrense noget mere.

Til næste år er der 34 hektar med omlægningsroerne, mens man i kampagnen 2019 vil levere 49 hektar med økologiske sukkerroer.