Det glæder Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, at der nu er udsigt til at reglerne for skiltning i det åbne land bliver lempede.

-Der findes meget aktivitet uden for de store byer - både menneskeligt og økonomisk. Men de mange regler om skiltning gør det til tider svært at finde vej til mindre gårdbutikker, kunsthåndværkere og i disse tider, til de lokale juletræssælgere. Det er ærgerligt, for der er et stort potentiale i de mange mindre erhvervsdrivende uden for de store byer. Derfor har vi i Landbrug & Fødevarer igennem længere tid plæderet for at skiltereglerne bør få et serviceeftersyn, fortæller Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, som glædes over lempelsen af regler for skiltning.

-Reglerne for hjemmelavede skilte er simpelthen for krakilske. Når et skilt højst må være 0,25 kvadratmeter og i øvrigt skal holdes i meget neutrale farver, så efterlader det indtrykket af, at der gerne må skiltes, så længe det ikke kan ses. Derudover må der kun skiltes på egen grund. Det er altså svært at få skabt synlighed om sin forretning, hvis grunden ikke ligger op til en vej med en vis mængde trafik.

-Vi kan sagtens værne om naturen og landskabelige værdier, samtidig med at vi viser vej til lokale attraktioner, der bidrager til aktivitet uden for de større byer.