Miljø- og fødevareministeriet sender et lovforslag i høring, der lægger op til, at landmænd atter skal kunne registrere deres pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen.

Indtil sommeren 2017 har landmænd kunnet registrere pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen. Vestre Landsret afsagde imidlertid den 7. juli 2017 en kendelse, der betød, at pant i betalingsrettigheder alene kunne sikres ved tinglysning.

Men Miljø- og fødevareministeriet har netop sendt et lovforslag om ændring af landbrugsstøtteloven i høring. Lovforslaget skal sikre, at man på ny kan sikre pant i betalingsrettigheder ved meddelelse til os og mod betaling af et gebyr. Registrering hos os er enklere og billigere for landmændene, end hvis pantet skal tinglyses.

Man forventer, at lovændringen træder i kraft 1. marts 2018.

Bemærk, at tinglysning vil være den korrekte måde at beskytte pant i betalingsrettigheder på, indtil lovændringen træder i kraft. Når loven er trådt i kraft, vil vi i en periode åbne for, at et tinglyst pant kan blive registreret hos os uden gebyr. De nærmere regler herom, vil blive fastsat i en bekendtgørelse, der snarest sendes i høring.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lovforslagets juridiske indhold

Lovforslaget medfører, at pant i betalingsrettigheder skal meddeles Miljø- og fødevareministeren (i praksis Landbrugsstyrelsen) for at opnå beskyttelse eksempelvis mod andre kreditorer. Samtidig bemyndiges ministeren til at fastsætte nærmere regler om registrering af pant i betalingsrettigheder og om opkrævning af gebyr.

Derudover omfatter forslaget overgangsregler. Disse regler skal sikre, at pant meddelt Landbrugsstyrelsen før 7. juli 2017, fortsat er beskyttet fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er givet. Panthaver behøver ikke at give ny meddelelse om pantet.

Hvis man har registreret et pant hos os før 7. juli 2017, men en anden godtroende panthaver har tinglyst et pant efter 7. juli 2017, vil den tinglyste pantsætning dog gå forud for den registrerede.