- Hverken Miljøstyrelsen eller Miljø- og Fødevareministeriets departement har haft nogen ret til at ændre i rapportens konklusioner, lyder det fra ministeren.

Arbejdet med den såkaldte Cowi-rapport, der skulle kortlægge de danske grundvandsindberetninger til EU, er blevet kritiseret, fordi medarbejdere fra Miljø- og fødevareministeret skulle have haft indflydelse på den endelige rapport.

Nu afviser Esben Lunde Larsen, at rapporten ikke er uafhængig.

- Hverken Miljøstyrelsen eller Miljø- og Fødevareministeriets departement har haft nogen ret til at ændre i rapportens konklusioner, og jeg har noteret mig, at Cowi står helt på mål for, at rapporten er uafhængig, siger Esben Lunde Larsen og fortsætter:

- Jeg er helt enig i, at det er vigtigt, at rapporten fra Cowi er uafhængig. Det er netop derfor, jeg har valgt et eksternt konsulentfirma til at lave gennemgangen af, hvordan de danske myndigheder har indberettet grundvandsdata til EU-Kommissionen. Der har været en meget klar projektbeskrivelse for Cowis opgave, og projektbeskrivelse har været delt både med Folketinget og med eksterne interessenter, allerede inden undersøgelsen gik i gang, og projektbeskrivelsen er blevet fulgt af Cowi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tidligere har vi på Maskinbladet skrevet, at både Pia Adelsteen (DF) og Simon Kollerup (S) har rejst kritik af ministeriets indblanding i rapporten.

- Hvis der er ordførere eller medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der har spørgsmål til processen eller rapportens tilblivelse, så svarer jeg meget gerne på de folketingsspørgsmål, de måtte have, og de er også meget velkomne til at spørge Cowi, som netop har deltaget i et møde med Miljø- og Fødevareudvalget. Jeg har desuden bedt om, at der bliver oversendt en redegørelse til Folketinget, der svarer på de spørgsmål medlemmerne af udvalget har stillet, og jeg har allerede aftalt med Miljø- og Fødevareudvalget, at Cowi på endnu et møde kan besvare ordførernes spørgsmål.