New Holland forventer at øge kapaciteten med 10 procent med nyt Pro-Active-system til producentens CR-mejetærskere.

New Holland kan på Agritechnica 2017 vise et helt nyt automatisk optimeringssytem til producentens CR-rotormejetærskere, som høster en sølvmedalje forud for Agritechnica 2017.

Problemet med de automatiske optimeringssystemer som der er på markedet nu er, at de blot reagerer på høstsituationen i det øjeblik, at afgrøden er kommet ind i maskinen. Flere producenter har curise-systemer, hvor mejetærskeren afhængig af belastningen, øger eller sænker hastigheden - men systemerne virker først, når afgrøden er kommet ind i maskinen.

Det laver New Holland om på, da man på Agritechnica 2017 kan vise det helt nye Pro-Active mejetærskerjustering, hvor mejetærskeren ikke blot optimere på mejetærskerens justeringer ud fra materialet inde i mejetærskerne, men også tager højde for, hvad der sker om 10 sekunder.

Udfra GPS-koordinater og historik om, hvad der blev høst på marken, sidst mejetærskeren kørte et bestemt sted, samt information om afgrødetæthed og markens hældning, gør maskinen sig i stand til at forudsige, hvad der sker i næste træk, når mejetærskeren nærmere sig samme område på marken - er afgrøden tæt eller tynd, er der problemer med at tærske kernerne af kornet i bestemte områder på marken eller lignende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Trykfølere forhindrer kornspild

For at optimere åbningen samt luftmængden på soldene, præsenterer New Holland et hidtil uset reguleringssystem på CR-mejetærskerne i form af trykfølere på soldene.

Følerne vil måle trykforskellen i oversoldet, hvilket i følge New Holland giver en meget præcis angivese af belastingen på rensesystemet.

Ud fra de opsamlede data, styrer systemet selv åbningen på soldene, samt omdrejningerne på blæseren.

Tid i rotoren

En anden del af det nye Pro-Active-system er automatiske indstilling af ledeskinner i rotorhuset.

Udfra data om afgrøde-forholdene, ændre mejetærskeren indstillingen for de ledeskinner, som er placeret øverst på rotorhuset, og som afgør, hvor lang tid materialet befinder sig i rotorerne.

Det betyder, at det automatiske system kan forbedre rotorens virkningsgrad uden at påvirke indstillingerne for tærskning og udskillelse, og ifølge New Holland sparer det blandt andet brændstof, da effektbehovet skulle falde med 20 procent.

- Denne innovative funktion fokuserer på en af de største udfordringer for mejetærskeroperatører: At fastholde maksimal kapacitet, samtidig med at kornspildet og andelen af knækkede kerner holdes på et lavt niveau. Det nye automatiske indstillingssystem til mejetærskere bringer automatisering op på et nyt niveau: De nuværende systemer er reaktive, men New Hollands løsning forudser proaktivt ændringer i terrænhældning og afgrødetæthed og foretager korrigerende justeringer, endnu inden der forekommer overbelastning eller spild, fortæller Lars Skjoldager Sørensen, chef of Harvesting Product Line hos New Holland.