Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, ser frem til at få en afklaring om pant i betalingsrettigheder.

L&F-formand Martin Merrild roser, at Landbrugsstyrelsen nu vil afklare retstilstanden i forbindelse med sikring af pant i betalingsrettigheder.

- Det er der behov for, siger Martin Merrild som reaktion på styrelsens udmelding efter en kendelse fra Vestre Landsret, der betyder, at betalingsrettigheder nu kan tinglyses.

Kendelsen betyder muligvis, at underretning til Landbrugsstyrelsen om pant i betalingsrettighederne ikke længere vil være nok for kreditor for at sikre sin rettighed. Det har ellers været modellen i en årrække.

Dyrere pant

Seges har beregnet, at hvis der fremover skal ske tinglysning, vil det kunne udløse ekstraomkostninger til landmænd på op til 23 millioner kroner, da tinglysningsafgiften er væsentligt højere end gebyret for at lade pantet registrere i Landbrugsstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi ønsker naturligvis, at underretning af Landbrugsstyrelsen fortsat vil være tilstrækkelig sikring. Kravet om tinglysning vil blive dyrt for en gruppe af landmand, der i forvejen er presset, siger Martin Merrild.

Bliver resultatet, at der fremover skal tinglyses, så vil Landbrug & Fødevarer derfor arbejde for at reglerne laves om.

Simpel og pragmatisk

- Modellen med underretning til styrelsen er simpel og pragmatisk og har fungeret fint. Bliver tinglysning et krav som sikringsakt, må vi sammen med styrelsen kigge på mulighederne for at justere reglerne i stedet, siger Martin Merrild.

5.200 pantsætninger

Kendelsen, som har skabt usikkerhed om pant i betalingsrettigheder blev afsagt af Vestre Landsret den 7. juli 2017.

På den baggrud har Landbrugsstyrelsen meddelt, at den er i gang med at undersøge, hvilke konsekvenser kendelsen skal have i relation til valg af sikringsakt.

- Styrelsen har på nuværende tidspunkt noteret cirka 5.200 pantsætninger. Samlet er der pant i ca. 500.000 betalingsrettigheder, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Mulighed for transport

Kendelsen får ifølge styrelsen ikke betydning for transporter i støtteudbetalinger, som er registreret i Landbrugsstyrelsen.

- Pengeinstitutter og andre långivere har således fortsat mulighed for af få transport i udbetaling af støtte for et eller flere ansøgningsår, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Kendelsen får ifølge styrelsen heller ikke betydning for overdragelse af betalingsrettigheder, da betalingsrettigheder fortsat skal overdrages i Tast selv-service.

- Registrering af overdragelsen er en betingelse for, at erhverver kan få udbetalt støtte for dem. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret pant i betalingsrettighederne, forklarer Landbrugsstyrelsen.