Et tæt samarbejde mellem skole og erhvervsvirksomheder giver elever på TronsøSkolen i Grindsted en smutvej til en læreplads.

Vi har fået opbygget et stærkt netværk med virksomheder i hele Danmark, hvor vi sender eleverne i praktikker.

Åge Jacobsen, lærer, Tronsøskolen

Hos den Frie Fagskole TronsøSkolen i Grindsted har de stor succes med at rykke eleverne rigtig meget på både det personlige- og faglige plan. Det har resulteret i, at 10 elever er blevet tilbudt en læreplads i år. Nøglen til succesen ligger ifølge lærer Åge Jacobsen i samarbejdet mellem erhvervslivet og skolen.

- Vi har fået opbygget et stærkt netværk med virksomheder i hele Danmark, hvor vi sender eleverne i praktikker. Vi kan tilbyde eleverne på erhvervslinjerne hele tre praktikforløb i løbet af et år, og dermed øger vi sandsynligheden for at eleverne lykkes med at finde en læreplads, fortæller Åge Jacobsen.

På TronsøSkolen har de fokus på, at hjælpe de unge med at afklare hvad den enkelte gerne vil og har af muligheder, samt hjælpe dem videre efter skoleåret.

Fra skoletræt til drømmelæreplads

Peter Mads Pristed Christiansen på 17 år er en af de elever, som er lykkedes med at finde en læreplads under forløbet på TronsøSkolen. Han går på Tekniklinjen og har været i tre praktikker.

- Jeg har fået tilbudt to lærepladser ud af de tre steder, hvor jeg har været i praktik. Jeg drømmer om at blive lastvognsmekaniker, og har derfor takket ja til en læreplads hos Titan Lastvogne i Ringsted. Jeg startede med at besøge dem for at aflevere en ansøgning, og så tilbød de en uges praktik, hvor de kunne se mig an, og herefter fik jeg tilbudt en læreplads, fortæller Peter Mads Pristed Christiansen.

Han starter i lære efter sommerferien, når han er færdig med sit skoleår på TronsøSkolens erhvervslinje. Undervejs i processen har Peter Mads Pristed Christiansen haft god støtte af hans lærer fra skolen, som har fulgt ham tæt i praktikken.

Og det har han sat stor pris på.

- Opbakningen fra skolen har været helt perfekt, og skolen har stor andel i, at jeg nu har fået min drømme-læreplads. Inden jeg startede på TronsøSkolens erhvervslinje var jeg meget skoletræt, men undervisningen her er mere målrettet mine interesser. For eksempel så er min matematikundervisning rettet mod, at jeg skal være lastvognsmekaniker, og så elsker jeg bare at bruge tid i værkstedet på skolen, både i skoletiden og i fritiden, understreger Peter Mads Pristed Christiansen.

Tilfreds arbejdsgiver

Christian Lecanda Sørensen, værkstedschef hos Titan Lastvogne Ringsted er glad for samarbejdet med TronsøSkolen.

- Det er første gang i firmaets historie, at vi ansætter en lærling uden, at vedkommende har arbejdet her som fuldtids arbejdsdreng. Men efter forløbet med Peters praktik og samarbejdet med skolen, så er jeg ikke i tvivl om, at det bliver godt. Vi fik en uge til at se Peter an, og jeg gav mekanikerne besked om at prøve ham af, og det klarede han perfekt. Jeg har haft nogle gode snakke med Peters lærer fra TronsøSkolen, hvor han sagligt fortalte om hans syn på Peters kvaliteter. Den forventningsafstemning har været afgørende for mit valg, siger Christian Lecanda Sørensen.

Lærer takt og tone

På TronsøSkolen forbereder de ikke kun eleverne i at kunne følge med rent fagligt, der bruges også tid på at forberede elevernes evne til at være deltagende på en arbejdsplads.

- De fleste af vores elever på erhvervslinjerne er utroligt glade for at komme i praktik, de foretrækker at komme ud og arbejde frem for at gå i skole. Vi prøver at forklare eleverne, som skal i praktik, om vigtigheden af at kunne sælge sig selv på arbejdspladsen. Det handler for eksempel om at møde til tiden, være imødekommende og være aktiv i arbejdet. Som i Peters tilfælde, så følger vi op i praktikugen, og taler med arbejdsgiverne om elevernes stærke og svage sider, så forventningerne er afklaret inden en aftale om læreplads underskrives, siger Karsten Christensen, Faglærer på Tekniklinjen på TronsøSkolen.

Succes i landbruget

Andreas Rasmussen (16 år) fra Ølgod går på Landlinjen og har ligeledes været i tre praktikker. Han er også lykkes med at finde en læreplads efter en praktikperiode hos en landmand.

- I folkeskolen kedede jeg mig meget, så det har været fedt at være på TronsøSkolens erhvervslinje land. Det har givet mig lyst til at lære mere og med aftalen om læreplads, så starter jeg på hele landbrugsuddannelsen til august, hvilket jeg glæder mig meget til, fortæller Andreas Rasmussen.

Den første del af landbrugsuddannelsen starter med et skoleophold på Grindsted Landbrugsskole, og derefter skal han 1,5 år i praktik hos sin læremester Joost Oppers på kvæggården i Sdr. Felding.

Et ambitiøst branchesamarbejde

Tekniklinjen og Landlinjen er blot to blandt flere linjer, hvor Tronsø Fri Fagskole i et ambitiøst branchesamarbejde bygger bro mellem skole, de unge og erhvervslivet. Blandt andet udbyder de frie fagskoler tilsammen også landsdækkende tiltag inden for blandt andet Job med mennesker, Game Design og Turisme, Oplevelser og Gastronomi. Fælles for alle linjer er sigtet om at udløse de unges praktiske potentialer i et erhvervsrettet perspektiv og samtidig være med til at løse forskellige branchers udfordringer med mangel på arbejdskraft via synliggørelse af bestemte fagområder som karrierevej.