CargoProfi, der er topmodellen af fabriksmonterede frontlæssere fra Fendt, indeholder en lang række funktioner, som gør det både lettere og mere præcist at anvende frontlæsseren.

Fendt tilbyder en bred vifte af fabriksmonterede Cargo-frontlæssere. Modellerne er rubriceret i tre forskellige serier, og på to modeller i 4X-serien, som er den midterste serie, og på to modeller i 5X-serie, der er den er største serie, tilbyder Fendt læsserne i en særlig Profi udgave, som gør det både lettere og mere præcist at arbejde med frontlæsseren.

Kontrolleres fra terminalen

I Profi-versionen er der på læsseren indbygget en række sensorer, som kommunikerer med Vario-terminalen i førerkabinen. Når det specielle CargoProfi-stik, der forbinder læsseren med traktoren, sættes i, dukker der, lige som når der monteres et Isobus-redskab på traktoren, et redskabsbillede op i Vario-terminalen. Billedet fylder hele fladen på en 7? Vario-terminaler mens det beslaglægger det halve af en 10,5? terminal.

Øverst i billedet vises hvilke hovedfunktioner der kontrolleres fra krydsgrebet. Her informeres også om, hvilke funktioner der kan udføres med grebets tredje og fjerde funktioner.

Vejer mens der læsses

Fendt CargoProfi har som standard hydraulisk dæmpning af frontlæsseren og hydraulisk redskabslås. Som bruger af en læsser med hydraulisk redskabslås kan man komme i tvivl, om redskabslåsen er låst. Det problem har Fendt en meget lavpraktisk løsning på. Løsningen består af et par mekaniske indikatorer ved låsen, som tydeligt viser føreren om fæstet er låst.

CargoProfi har et indbygget vejesystem, som både kan registrere vægten på enkelte skovlfulde, og kan også lave en opsummering af flere skovlfulde. Det hele aflæses let på Vario-terminalen, og da PowerGear prøvekørte systemet, ved at læsse en fuldfoderblander, var der stort sammenfald mellem det som frontlæsseren vejede, og det som blandevognen registrerede.

Sparer tomkørsel

I situationen med blandevognen, hvor der er en vægt til rådighed, er der umiddelbart ikke den store fidus i at have en vægt integreret i frontlæsseren. Men hvem kender ikke situationen, hvor den sidste skovlfuld lige blev for stor, og man derfor skal tilbage til stakken eller laden med den overflødige rest. Den kørsel vil vejesystemet i CargoProfi kunne eliminere, og ved læsning af alle andre vogne, giver systemet et meget retvisende billede af hvad der læsses på vognen.

Når der skiftes redskab, nulstilles vægten ved et enkelt tryk på Vario-terminalen, og det er ikke nødvendigt, at holde stille for at foretage en vejning.

Præcis højdeindstilling

I menuen for CargoProfi er der mulighed for at indlægge to memo-funktioner på både arm- og redskabspositionen. Øverste indstilling kunne eksempelvis være den højde der skal til for at læsse af i fuldfodervognen. Nederste højde satte vi til højden nogle få centimeter over betonbunden i køresiloen. Når de to memoer er lagt ind, er det blot at trække krydsgrebet tilbage, indtil læsseren når den programmerede højde og redskabsstilling, og er klar til at tippe af i blendevognen.

Når krydsgrebet skubbes fremad, sænkes læsseren først hurtigt, og i den sidste cirka halve meter, inden den når den indstillede position, reduceres sænkehastigheden. Det er imponerende så hurtigt og præcist læsseren kan sænke skovlen, uden at knalde den tunge skovl med overfald i jorden.

Systemet gør det let at betjene læsseren, og samtidig begrænses sliddet på skovlens skær, når den ikke sænkes helt til jorden.

Begrænser og ryster

Ud over de to memo-funktioner kan der også indtastes begrænsninger på løftehøjden og redskabets vippevinkel. Funktionen anvendes hvis der arbejdes i bygninger med begrænset løftehøjde, eller hvis redskabets vippevinkel skal begrænses, for at undgå spild af eksempelvis kraftfoder.

Systemet indeholder også en rystefunktion, som kan anvendes til at løsne genstridig ensilage eller ler fra skovlen.

Samtlige funktioner på Fendt CargoProfi betjenes med krydsgrebet, og de ekstra funktioner som to kontakter på siden af grebet giver. Den hydrauliske dæmpning af frontlæsseren er hastighedsafhængig og til og frakobles automatisk.