Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortsætter med at skuffe. Senest med et synspunkt om aktindsigt, der er rendyrket despekt for demokratiet.

KOMMENTAR: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) lød i mange taler ganske fornuftig i sin allerførste tid som miljø- og fødevareminister.

Så vi var mange, der knyttede et vist håb til, at han kunne udstikke en kurs, hvor landbruget ville opleve en fair regulering og behandling.

- Sygdommen består nu nærmere i, at ministeren og hans embedsmænd forestiller, sig, at de kan arbejde i det skjulte.

Rasmus Dalsgaard, chefredaktør

Men i løbet af det første års tid på posten, har han både i ord og gerning skuffet fælt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han kom ret hurtig til at lyde som sine embedsmænd.

Og han har eksempelvis stædigt bakket op om sine embedsmænds forkerte indberetninger til EU om det danske grundvand - og efterfølgende også deres tilsyneladende manipulerede bortforklaringer.

Det er uklædeligt for en minister sådan at skvulpe rundt i embedsmænds søforklaringer.

Demokratisk uværdigt

Ministeren var lige ved at vælte sig selv for få uger siden, da han håndterede en fiskerisag i den ånd, som tilsyneladende hersker i hans ministerium, nemlig at politikere helst ikke skal blande sig. Så han hemmeligholdt papirer, der blev efterspurgt af Folketinget. Og han forsøgte i første omgang at nægte kendskab til papirerne. En helt igennem uværdig sag i et demokratisk samfund.

Syg ministerholdning

Og nu er der igen dukket en skandalesag op om Esben Lunde Larsen.

Ifølge flere medier sagde han i november sidste år på et møde med embedsmænd i Miljøstyrelsen, at "det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord."

Sygdommen består nu nærmere i, at ministeren og hans embedsmænd forestiller, sig, at de kan arbejde i det skjulte og hemmeligholde deres beregninger og beslutninger for offentligheden.

Udemokratisk holdning

Lad os minde ministeren om, at han i sin nuværende stilling er folkets tjener. Han er minister i et demokrati, hvor åbenhed og indsigt er væsentlige kontrolforanstaltninger mod magtmisbrug.

Det er ret overraskende, at en Grundtvig-kender som Esben Lunde Larsen tilsyneladende overser dette væsentlige element i at være minister i et demokrati.

Det er ganske enkelt udemokratisk, når han som chef klart og tydeligt har sagt til sine embedsmænd, at han ikke tager offentlighedens interesser alvorligt. Det er et sygt signal at sende til embedsmænd, som i forvejen har vist sig at have svært ved at følge blandt andet EU-direktiver og -vejledninger.

Det sande sygdomstegn

Hvis det ikke var for offentlighedens gravearbejde og konstante pres, kunne de slippe af sted med deres julelege i det skjulte.

Kære Esben Lunde Larsen, det er netop offentlighedens mulighed for kontrol med dit - og dine embedsmænds - arbejde, der kendetegner et demokratisk samfund.

Lukkethed i forvaltningen er et sandt sygdomstegn.

Sagen viser i øvrigt, at Esben Lunde Larsen tager gevaldigt fejl, når han gentagne gange har udtalt, at han stoler på sine embedsmænd. Han kan netop ikke stole på sine embedsmænd.

I denne sag er en af dem endda går så langt, at vedkommende laver skjulte optagelser fra møder - og derefter lækker dem til pressen. Men det er en helt anden sag.

Den demonsterer dog, at der trænger til oprydning i ministeriet. Det vil sige fyringer.