- Det er vigtigt at holde fast i tætte relationer til England efter Brexit. Der har Danmark og Irland fælles interesser, sagde miljø- og fødevareministeren efter et møde med sin irske kollega.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag haft møde med den irske landbrugs- og fiskeriminister Michael Creed, og temaet var det den fremtidige eksport af fødevarer til Storbritannien efter Brexit, ligesom fiskeri i britisk farvand var på dagsordenen.

Den danske fødevareklynge eksporterede i 2015 for cirka 13 milliarder kroner til Storbritannien, så det er ikke småpenge, der er på spil for den danske fødevaresektor.

Esben Lunde Larsen siger til Maskinbladet, at Danmark og Irland har store interesser i en Brexit-aftale, som tilgodeser åben markedsadgang og fælles standarder for varerne:

- Både Irland og Danmark er meget store eksportører til det britiske marked. Danmark har lige siden, vi kom med i det daværende EF, haft stærke traditioner for at samarbejde med England, og ud over eksporten til England, henter vores fiskerisektor en tredjedel af deres fangst i britisk farvand, siger Esben Lunde Larsen.

Ingen straffeaktion

Han håber derfor på en stærk handelsaftale med briterne, selv om de trækker sig ud af EU, og han understreger, at Danmark ikke har nogen interesser i en straffeaktion mod briterne, fordi de melder sig ud:

- Vi har interesse i, at Brexit forløber godt og konstruktivt, men det er den danske regerings opgave at varetag danske interesser. Jeg frygter, at Danmark ved Brexit mister adgang til britisk farvand med hensyn til fiskerirettigheder, og at vi får forskelligartede standarder på det veterinære område. Men som udgangspunkt vil jeg tillade mig at være optimistisk. Nu må vi se, hvad der sker, når briterne aktiverer artikel 50 i EU-traktaten, siger ministeren.

Irsk pointe

Den irske minister gav udtryk for, at Brexit kan åbne for eksempelvis import til det engelske marked af sydamerikanske fødevarer, eksempelvis oksekød, men Esben Lunde Larsen deler "ikke nødvendigvis" pessimismen:

- Irerne har en pointe i, at kommer der varer på det britiske marked fra eksempelvis Sydamerika, fortrænger det danske irske og andre EU-landes varer. De skal finde et andet sted hen, og man åbner ikke bare nye markeder. Standarden på de danske fødevarer er imidlertid så høj, at vi bør kunne holde vores markedsandele. Det er i danske interesser, at vi har så åbnet et marked som muligt og så tætte relationer til briterne som muligt i forhold til EU-samarbejdet, slutter Esben Lunde Larsen.