Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby, mener, det er forfejlet at påstå, at en sag hvor Tyskland er anklaget ved EU-domstolen kan have indflydelse på danske forhold.

Det er faldet Bæredygtigt Landbrugs advokat for brystet, at Information bringer en artikel, hvori det påstås, at den tyske sag vil kunne føre til konsekvenser for den danske landbrugspakke, hvis tyskerne taber deres sag til Kommissionen ved EU-Domstolen.

- Det danske system er det strengeste i Europa. Det fører til, at landmanden alene kan gødske efter det såkaldte ligevægtsprincip, som er den skrappeste regulering og egentlig kun tiltænkt at gælde på sårbare områder. I Danmark har man valgt at lade denne hårde regulering gælde hele landet. Det vil sige, at danske landmænd, som har robust jord reguleres helt misforstået strengt. Jeg vil nødigt tages til indtægt for, at tyskernes system ikke holder vand, men jeg vil gå så langt som til at sige, at når man for det første kun er underlagt vejledende normer og dernæst må gødske med 60 kg N mere end man gjorde sidste år, så er det slet, slet ikke et sammenligneligt system med det danske, som sender landmænd fra hus og hjem, hvis de gødsker for meget - både med KO-træk og straf, siger advokat Hans Sønderby.

- Hvis man bruger den slags retorik, bøjer man EU-retten helt ud over kanten,

Hans Sønderby, advokat for Bæredygtigt Landbrug

Advokaten betegner det som misforstået EU-retlig retorik til den verserende sag mod Tyskland at drage paralleller til landbrugspakken

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis man bruger den slags retorik, bøjer man EU-retten helt ud over kanten. Og politisk bygger man op til en boomerang-effekt for danske landbrugsfamilier, når eller hvis tyskerne måtte tabe. Jeg er ikke politiker, men den slags ujuridisk og misforstået retorik kan ikke være groet i landbrugets have, siger Hans Sønderby og påpeger, at timingen af artiklen næppe falder helt tilfældigt.

- Det er meget belejligt at denne diskussion sendes på gaden netop nu, hvor der endelig er kommet fokus på de misforståelser af dansk grundvands indhold af nitrat, som findes ved Kommissionen, og som det er livsnødvendigt for dansk landbrug at få ryddet op i, siger Hans Sønderby.