Der stilles store krav til gyllehåndtering fra en betydelig svineproduktion og discnedfælderne fra Samson er blevet ret populære på en dansk bedrift i Slovakiet.

SLOVAKIET: I den ene ende af den over 100 hektar store hvedemark gnasker fire mejetærskere sig igennem den tætte hvede med hvert sit 35 fod skærebord. Alt imens har sneglevognene travlt med at køre mellem mejetærskerne og lastbilerne med korn, og midt i det hele skal sneglevognene også passe på gyllevognene.

For - tro det eller ej. På denne sommerdag i Slovakiet i juli 2016, cirka 30 kilometer fra den ungarske grænse, kører der fire mejetærskere, tre sneglevogne, syv lastbiler og to gyllevogne på samme mark.

Det er det dansk ejede Dan-Slovakia Agrar, som er i gang med høsten 2016, og samtidig med høsten forberedes næste års høst.

Den rette opblanding

Til udbringningen af gylle fra bedriftens 8.000 søer og tilhørende 150.000 slagtesvin råder Dan-Slovakia Agrar over tre Samson PG25 gyllevogne med tilhørende tre seks meter Samson discnedfældere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Alt vores gylle skal nedfældes, det er ét af de miljøkrav vi skal leve op til, for at have det antal dyr, som vi har på bedriften, fortæller Ole Hjelm, den danske driftsleder på Dan Slovakia Agrar.

Dermed er gyllen også den primære gødningskilde for bedriften, som blandt andet benytter disc-nedfælderen til at skabe det perfekt falske såbed:

- Vi har valgt at få discnedfælderen fra Samson i kun seks meter arbejdsbredde, så vi på den måde kan få noget fart på gyllevognen og dermed skabe den perfekte opblanding af stub- og halmrester, fortæller Ole Hjelm.

- Der nedfældes 25 ton gylle i høsten, hvilket giver gode betingelser til at skabe det falske såbed. Derefter nedvisnes spildkornet og der laves en efterfølgende dyb bearbejdning med dybdeharven, hvis der skal sås enten raps, hvede eller vinterbyg på marken

- I år lavede vi dog den fejl, at vi foretog den første harvning tidligt, for at få en større kapacitet på harven, men det betød desværre, at vi blev nød til at harve nogle af markerne yderligere en gang inden såning, da jorden klaskede sammen for os. Det problem er dog løst til kommende sæson, da vi har købt yderligere en seks meter dybde harve, og på den måde bedre kan følge med den otte meter discsåmaskine, fortæller Ole Hjelm.

Gyllen er flaskehalsen

Dan-Slovakia Agrar råder over seks lastbiler til transport af korn og gylle. Desuden indgår en traktor med vogn også i transporten af korn i høsten. Lastbilerne bruges derfor både til kornkørsel samt flytning af gylle i juli, som er højsæson for begge dele, og derfor kræver det al disponibel mandskab.

- Gyllen er en flaskehals for os, og vi går meget op i at være rettidige, og derfor kører vi gylle i døgndrift for at kunne følge med mejetærskerne, fortæller Ole Hjelm, som også kan fortælle, at bedriften kun råder over en enkelt mejetærsker.

- Vi lejer tre til fire mejetærskere ind i høsten, og det gør vi af flere årsager: Dels har jeg svært ved at se indtjeningen i en ny mejetærsker, hvis den blot høster 600 hektar om året, og dels har vi simpelthen ikke mandskab nok til at holde alle maskiner i sving, fortæller den danske driftsleder som lejer en dansk maskinstation til høstopgaven.

Det er danske Jacob Korsgaard, som klarer høstarbejdet i Slovakiet i juli, og når kornhøsten er overstået i Slovakiet, trækkes mejetærskerne til Danmark, hvor høsten fortsættes i august. I september sendes mejetærskerne tilbage til Slovakiet, hvor der høstes majs for flere danske bedrifter foruden Dan Slovakia Agrar.

Over en million kubikmeter

Man er vant til at bruge tingene på Dan-Slovakia Agrar, og det gælder også gyllevognene.

- Den ældste gyllevogn fra 2004 har faktisk rundet en million kubikmeter udbragt gyllemængde, fortæller Ole Hjelm. Den 25 ton gyllevogn trækkes af en John Deere 8530 fra 2006 med 22.500 timer på tælleren.

- Det er blevet til voldsomt mange kubikmeter gylle med årene, og vi har derfor også haft flere forskellige nedfældere efter vores gyllevogne, men da vi for første gang prøvede discnedfælderen fra Samson, kunne jeg straks mærke, at vi havde fat i noget af det rigtige, fortæller Ole Hjelm, som fik lov til at prøve discnedfælderen fra Samson mens det blot var en prototype.

Med små modificeringer er den ene af nedfælderen faktisk stadig den som vi kørte med som en prototype, fortæller Ole Hjelm som nævner flere fordele ved discnedfælderne:

- Foruden en flot opblanding af stub og jord i høsten på både sandet og leret jord, så er det også en kæmpe fordel med det lave vedligeholdsforbrug, da vi ikke skal stå og skifte spidser hver dag.