For nyligt afslørede et svar fra EU til parlamentariker Jørn Dohrmann, at EU stadig bruger forkerte tal. Det ligner et fældende bevis. Det skriver Maskinbladets chefredaktør i denne leder.

Det har længe været tydeligt, at EU har opereret med forkerte tal for indholdet af nitrat i dansk grundvand og dermed har haft et meget forkert billede af det danske grundvands tilstand.

Dansk grundvand er noget af det reneste i Europa. Men i EU har man tilsyneladende troet, at dansk grundvand er stærkt forurenet.

Dette paradoks har været tydeligt, men det er som om, det officielle Danmark har forsømt at rette op på fejlen, som er dokumenteret i de senere i år i blandt andet Maskinbladet.

Først kunne vi med hjælp fra biologen Claus Hansen påvise, at man i Danmark har brugt en forkert oversættelse af, hvordan grundvand defineres i EU. Og Claus Hansen kunne også påvise, hvordan danske nitratmålinger ikke er repræsentative for dansk grundvand, fordi vi i Danmark måler ud fra en risikobetragtning og kun i øvre grundvandsmagasiner. De danske målinger kan derfor ikke bruges til at fortælle EU, hvordan dansk grundvand har det. Så langt så godt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men lige lidt hjalp det tilsyneladende, selv om sammenhængen nu var blevet afdækket og offentligt kendt og dermed gav en forklaring på, hvorfor EU's tal i strid med virkeligheden viste store problemer med dansk grundvand.

Der har tilsyneladende været en blokering i forhold til at få tallene rettet i EU-systemet.

Det er svært at sige, om blokeringen ligger i selve EU-systemet, eller om danske ministre og embedsmænd har svigtet.

Fejl og misforståelser kan altid ske. Men ud fra en almindelig snusfornuftig tilgang til sagen, synes det indlysende, at en fejl skal rettes, så snart den konstateres.

Det er øjensynligt bare ikke sket i denne sag, selv om danske myndigheder har hævdet, at EU var blevet oplyst om sagens rette sammenhæng.

Men for nylig afslørede et svar til europaparlamentariker Jørn Dohrmann (DF), at EU stadig bruger og henviser til de forkerte tal.

Det ligner et brændvarmt bevis - en rygende pistol. Og dermed burde det stå klart, at den danske minister og hans embedsmænd er nødt til straks at gøre en meget tydelig indsats for at rettet fejlen i EU-systemet.

Den aktuelle talstrid med EU har alt andet end akademisk interesse. Der er praktisk og økonomisk landbrugsdrift på spil i store dele af Danmark. Det er nødvendigt at få aflivet den hidtidige mistolkning af de danske data i EU-systemet, for det er de tal, som definerer mange af dansk landbrugs rammevilkår. Og der er en tendens til, at nogle politikere bruger EU som et slags sandhedsvidne i den politiske debat. Det bør slutte nu.