Topdanmark ser en stor stigning i skader på gylletanke, hvor bunden presses op af trykket fra grundvand, der står højere end gylletankens bund.

Fra den 1. februar må der køres gylle ud, hvis ellers der er til at køre i marken. Mange steder står grundvandet højt, og derfor anbefaler Topdanmark, at landmænd lader noget gylle blive i tanken, indtil de har kontrolleret grundvandstanden.

Skader, hvor grundvandet presser bunden af gylletanke op, er steget med 500 procent på de sidste fem år. I nogle tilfælde er der tale om pludseligt opståede utætheder. For det meste er der dog tale om siveskader, der først ses efter et stykke tid - ofte i forbindelse med den lovpligtige beholderkontrol.

Årsagen til siveskaderne er næsten altid, at bunden ikke kunne modstå trykket fra grundvandet og derfor revnede, i forbindelse med tømningen. Herefter kan gyllen sive ud af revnerne og skabe forurening.

Undgå skaden

- Et kig i pejlebrønden ved gylletanken kan være med til at undgå skader. Står grundvandet væsentligt højere end det niveau, som angiver bunden af gylletanken, bør man enten undlade, at tømme tanken helt eller sænke grundvandet ved at pumpe vand væk. Vælger man den sidste løsning, er det vigtigt at pumpe så længe, at grundvandet inde midt under tanken også sænkes, lyder det fra Svend-Anker Worm fra Topdanmark.

Mange landmænd benytter maskinstation til udkørsel af gylle, og maskinstationen gør hvad de er bestilt til. Hvis de skal køre gylle ud, så gør de det, indtil de er færdige og tanken tømt.

- Traktorføreren vil normalt ikke tage højde for grundvandets tryk. Derfor er det en god idé, at være forberedt og give maskinstationen en præcis instruktion om, hvor meget der skal være tilbage i tanken, siger Svend-Anker Worm.

Silo-tankskadeforsikring dækker

- Sive-skader, som der oftest er tale om, er dækket, hvis man har tegnet en silo-tankskadedækning, siger agronom Svend-Anker Worm fra Topdanmark.

Er tanken ældre end 25 år, er det dog, hos nogle forsikringsselskaber, et krav, at den lovpligtige beholderkontrol er udført efter reglerne.

- For at en tank kan repareres, skal den tømmes og rengøres. Så selvom, forsikringen betaler reparationen, giver en skade både besvær og udgift i form af selvrisiko, siger Svend-Anker Worm.