To store, østdanske rådgivningsselskaber planlægger en fusion.

De to store, østdanske rådgivningsselskaber Gefion og DLS planlægger at gå sammen. Dermed skabes et selskab med over 9.500 kunder, 305 ansatte og en omsætning på over 200 millioner kroner.

- Formålet er helt klart at give vores kunder en bedre service og mere konkurrencedygtige priser på basisydelser som for eksempel regnskab, siger Torben Hansen, formand for den største af foreningerne, Gefion.

Begge selskabers bestyrelse nikkede i sidste uge enstemmigt ja til fusionsplanerne, der dog først skal vedtages af generalforsamlinger den 1. marts. Medarbejderne blev orienteret om planerne tirsdag formiddag.

- Vi foreslår ikke fusionen af nød - begge foreninger er velfungerende med en sund økonomi. Vi kan se, at vi er stærkere sammen. Der er ganske enkelt tale om rettidig omhu. Vi skal være i stand til at levere komplicerede løsninger til landmænd, der for eksempel vil stifte et selskab i forbindelse med generationsskifte, og vi skal samtidig yde tilpasset rådgivning til deltidslandmændene. Det kræver en vis størrelse at kunne begge dele i en tid, hvor udviklingen i landbruget går rivende hurtigt, siger John Nielsen, formand for DLS.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ambitionen med sammenlægningen er, at rådgivningen skal forbedre landmandens bundlinje markant og skabe en enkel organisation uden dobbeltfunktioner.

- Hvis medlemmerne siger ja, vil vi meget hurtigt få gennemført de nødvendige rationaliseringer, siger Torben Hansen, og tilføjer:

- Langt de fleste af fusionens 305 medarbejdere kan se frem til en sikrere arbejdsplads med nye og større muligheder for udvikling.

To centre

Formændene understreger, at de to rådgivningscentre i Sorø og Nykøbing bevares - samarbejdet vil blot gøre begge stærke ved at kunne udnytte alle kompetencer på tværs. Gefion har i modsætning til DLS egen husdyr-, maskin- og økologirådgivning, mens DLS er foran, når det handler om det elektroniske regnskabssystem Summax. Den nye fusion vil også betyde en forstærket indsats på revision til for eksempel håndværksmestre og liberale erhverv.

Begge selskaber har satset stærkt på planteavlsrådgivning og -forsøg, og sammen vil man skabe Danmarks stærkeste planterådgivning. DLS er for eksempel førende, når det handler om sukkerroer og eksperimenter, som en af de første i Europa med droner til planteværn. Gefion har opbygget en stærk handelsrådgivning med den digitale service Kornbasen. Begge enheder har stærke forsøgsafdelinger og prioriterer faglighed og uvildighed højt.

- Vi står foran en meget gennemgribende ændring ude på bedrifterne, som vi skal være forberedt på, tilføjer Torben Hansen.

- Landmanden kommer til at arbejde med droner, big data, sensorer osv. Og med en sammenlægning vil vi kunne tilbyde rådgivning, så landmænd får fuld udbytte af dyre og stadigt mere avancerede maskiner, der står ude i maskinhuset.

Træffes af medlemmerne

Det er medlemmerne af de to foreninger, der træffer beslutning om fusionen. Det sker den 1. marts på de ordinære generalforsamlinger. Bliver det et ja, betyder det skabelsen af et nyt, fælles rådgivningsselskab med et nyt navn, der endnu ikke er besluttet.

De bagvedliggende foreninger bevares som selvstændige, politiske foreninger, men vil arbejde tæt sammen om at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser.

Rådgivningen skal ledes af en bestyrelse på seks personer - tre fra DLS og tre fra Gefion, hvortil kommer repræsentanter for medarbejderne. Torben Hansen er indstillet som fusionens første formand.

Den daglige ledelse vil efter en fusion bestå af de to nuværende direktører Mads Birk Kristoffersen, der bliver adm. direktør, og Gert Klitgaard, der får ansvaret for den suverænt største afdeling, regnskabsfunktionen.