Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fusioneres med Dansk Landbrugsmuseum i nyt samlet museum på Gammel Estrup i Auning.

Kulturminister Mette Bock oplyser over for Folketingets Kulturudvalg, at der som led i udflytningen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og fusionen med Dansk Landbrugsmuseum etableres et nyt samlet museum på Dansk Landbrugsmuseums nuværende adresse - Gammel Estrup - i Auning.

I den forbindelse tilpasses de eksisterende bygninger, som Dansk Landbrugsmuseum råder over, så de kan rumme begge museers samlinger og leve op til blandt andet klimakrav.

Derudover bygges et cirka 1200 kvadratmeter magasin i tilknytning til Dansk Landbrugsmuseums eksisterende magasiner, som skal rumme en del af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums samlinger.

Ikke plads nok

Kulturudvalget henviser ellers til fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland i Randers, men ifølge ministeren har repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen og de to fusionsmuseer været på studiebesøg i Fællesmagasinet i Randers, og de har i den forbindelse oplyst, at der ikke er den nødvendige magasinplads i bygningerne i Randers til at rumme de 1.200 kvadratmeter til fusionsmuseet, som der er behov for:

- Der ville derfor i givet fald skulle bygges et nyt magasin. Da en samling af magasinerne tæt på museet driftsmæssigt er mere praktisk og økonomisk, og det samtidig er afgørende for udflytningsprocessen, at den nye magasinbygning kan stå færdig i starten af 2018, er det blevet besluttet at opføre nyt magasin ved Den Gamle Kartoffelmelsfabrik i Auning, oplyser ministeren.

Byggemodnet grund

Der er i forvejen tre bygninger med magasiner tilknyttet Dansk Landbrugsmuseum, som også rummer registrerings-og konserveringsfaciliteter. Dertil kommer, at det nye magasin opføres på en byggemodnet grund, som museet ejer, hvilket reducerer udgifterne i sammenligning med en situation som i Randers, hvor der ville skulle erhverves en byggegrund til bygning af det nye magasin samt etableres registrerings- og konserveringsfaciliteter.