Efter en vækstsæson med forventninger om høje udbytter og mulighed for en bedre tilførsel af næringsstoffer, står flere planteavlere tilbage med fald i udbytter, lavere afregningspriser og måske kvalitetsfradrag.

For år tilbage var vi i en hastig udvikling omkring værdistigninger på jord og relativ store investeringer i maskiner. Der var stor interesse omkring jorden til harmoniforhold, foder og ikke mindst som en investering. Fik man erhvervet jorden, skulle man også selv dyrke den. Det betød, at der var brug for flere maskiner og medhjælpere. Det kunne også være i omvendt rækkefølge, hvor man i forvejen havde både maskiner og medhjælpere, og derfor burde der forpagtes mere jord. Alt sammen uden ordentligt at se på en fornuftig indtjening i forhold til den omkostning og risiko, der er ved at drive et landbrug.

Driften af landbrugene skærpes kraftigt grundet gælden og lav indtjeningsevne på primære produkter. Dette medfører et stort udskilningsforløb for de eksisterende brug, der sammen med et voksende generationsskiftebehov lokalt kan afføde en anden type efterspørgsel på jorden og øvrige produktionsanlæg.

Flere bedrifter arbejder til stadighed med produktionsudvidelser og mulighederne for at bruge det samme setup af de faste omkostninger til et større areal. Få skifter til nicheproduktioner, men størstedelen arbejder fortsat med produktionsoptimeringer i den nuværende form og har stadig medbestemmelse over, i hvilken retning bedriften skal udvikle sig.

For marken er der oftest først et produktionsresultat, når sæsonen er færdig. I modsætning til husdyrproducenter, hvor udviklingen af produktionsresultater kan følges konstant. Derfor er denne tid af året meget vigtig i forhold til at gøre sig tanker om dette års erfaringer, næste sæson og/eller perspektivet på længere sigt. Dette gælder både med hensyn til avlens størrelse og pris samt de forbundne omkostninger til at frembringe den.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer fredag den 9. december har du mulighed for at læse resten af artiklen og få 10 ledelses- og strategispørgsmål, som du kan bruge årligt forud for næste plansæson, eller det kan bruges i det lange perspektiv til at vurdere om du er på rette spor.

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.