Alle Thise Mejeris andelshavere har i fællesskab besluttet at lave klimahandlingsplaner for alle de økologiske gårde, der leverer mælken til mejeriet.

- Andelshaverne er mejeriet, og en del af at være Thise Mejeri er at forholde sig til klimaet.

Anne Berg Olsen, landbrugsfaglig medarbejder på Thise Mejeri.

For fem år siden fik de daværende Thise-leverandører alle lavet en klimahandlingsplan. Her viste det sig, at selv simple og billige tiltag kunne reducere bedrifternes klimaftryk - i enkelte tilfælde helt op til en femtedel, mens investeringer i for eksempel biogasanlæg eller anden vedvarende energi i princippet kan gøre en moderne mælkeproduktion helt CO2-neutral.

Siden er der kommet nye andelshavere til, mens både klimabevidstheden og tilgængelig viden på området er vokset. Derfor har Thise Mejeris nuværende 74 andelshavere kollektivt besluttet at få udarbejdet nye og opdateret eksisterende klimahandlingsplaner.

- Andelshaverne er mejeriet, og en del af at være Thise Mejeri er at forholde sig til klimaet. Det er simpelthen en del af vores selvforståelse. Klimahandlingsplaner er som metode handlingsrettet. Det gør den til et stærkt redskab, og det er vigtig for os, at vi ikke kun taler om klimaet. Vi skal også handle på det, vi ser, siger Anne Berg Olsen, der er landbrugsfaglig medarbejder på Thise Mejeri.

Læhegn og klimavenlige afgrøder

Det er konsulenter fra ØkologiRådgivning Danmark, der i 2017 skal hjælpe Thise-landmændene med at lægge klimhandlingsplan for deres bedrifter. Erik Kristensen er en af dem, og han var også på besøg på nogle af bedrifterne, da de første planter blev lagt for fem år siden.

- Det bliver spændende at se, hvor mange af planerne fra sidste runde, der er realiseret, og hvilke nye indsatser, landmændene vil arbejde med. Nogle tiltag er nemme at sætte i værk med det samme, andre har en længere tidshorisont. Heldigvis er mange af indsatserne også en god forretning, og derfor ser vi ofte, at de bliver realiseret, siger Erik Kristensen.

Sædskifte , der binder luftens CO2 i jorden, læhegn, energibesparelser og køernes levetid, er nogle af de områder, der typisk både billigt og effektivt kan klimaoptimeres på bedrifter med malkekvæg. En klimahandlingsplan indeholder en beregning af udledning af klimagasser i nu-situationen, et katalog over mulige indsatser og deres effekt samt en aftale om, hvad landmanden vælger at arbejde videre med.