Martin Merrild undstregede i sin åbningstale ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, at landbrugets lykke ikke er gjort alene med landbrugspakken.

Da Martin Merrild åbnede Landbrug & Fødevarers delegeretmøde fra talerstolen i Herning, understregede L&F-formanden, at landbruget fortsat har det svært, og at man fra Axelborg føler med og nøje følger de mange landmænd, der i disse tider må dreje nøglen om:

- I skal vide at vi tænker på jer, og hele Axelborg arbejder for jer hver eneste dag. Vi følger jer meget nøje, og vi gør alt hvad vi kan for at gøre det nemmere at drive landbrug. For alle gælder det, at markedspriserne har stor betydning. De meget lave priser på mælk, og de lave grisenoteringer har slået bunden ud af manges økonomi, sagde Martin Merrild.

Han lagde også vægt på, at afregningspriserne alene ikke er skyld i den svære situation.

- Men udviklingen i den finansielle sektor spiller også en stor rolle. Rundt i landet bliver jeg spurgt hvad Landbrug & Fødevarer gør i forhold til de høje bidragssatser. Til det kan jeg kun sige, at der ikke er nogen nem løsning. De høje bidragssatser er et resultat af den liberalisme og den grådighed, som fik lov at udfolde sig frem til 2008. Det har dramatisk ændret vores danske finansieringssystem. Adgang til finansiering giver vækst. Men en alt for fri adgang til at låne penge kan give bagslag, sagde Martin Merrild og fortsatte:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Derfor står vi i situationen, hvor mange landmænd må betale høje bidragssatser, på deres realkreditlån og højere renter på deres banklån. Pengemarkedet er generelt blevet mindre risikovilligt. Men jeg har et klart budskab til politikerne; Giv nu den danske realkreditsektor fred. Ikke flere krav til øget egenkapital! Lad mig minde om, at der aldrig er nogen der har tabt penge på en dansk realkreditobligation.

Eva Kjers skæbne

Landbrugspakken ligeledes et tema i formandens tale:

- Omlægningen af EU's landbrugspolitik har betydet at den direkte styring af fødevarepriserne er væk. Vi er i konkurrence med hele verden. Skal vi gøre os gældende kræver det, at vi konkurrerer på lige vilkår med landmænd i andre lande. Det er svært at vinde løbet, hvis man skal løbe med ti kilo mere i rygsækken end de andre. Vi har fået en landbrugspakke. Den har hjulpet os markant. Og den vil hjælpe os i fremtiden, sagde Martin Merrild, der takkede Esben Lunde Larsen samt forgængeren Eva Kjer Hansen for arbejdet. Formanden gav også udtrk for, at han fortsat ikke forstod den skæbne, som tilfaldt Eva Kjer Hansen efter forløbet omkring landbrugspakken.

Både miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen talte begge ved delegeretmødet, og selvom Martin Merrild roser landbrugspakken, så mener han ikke at landbrugets lykke er gjort alene med landbrugspakken:

- Med al den ballade pakken gav, er jeg næsten ked af at måtte sige; Det er ikke gjort med pakken. Vores vilkår er stadig ikke på lige fod med andre lande. Derfor bliver vi ved med at kæmpe for at særskatten på vores jord, pesticidafgiften og PSO-afgiften afskaffes, at den fremtidige miljøregulering sker på et korrekt fagligt grundlag, og ikke på tilfældigheder, uforståelige modelberegninger og fornemmelser, og at vi får afværget de skadelige konsekvenser af EU's nye klimakrav.

Ikke forkæet

I store dele af det politiske miljø har der siden forløbet omkring landbrugspakken været snak om, at landbruget havde særligt gode vilkår under den nuværende regering. Den udlægning køber Martin Merrild dog ikke:

- Jeg kan sagtens se mig selv i øjnene, når jeg beder politikerne om at fjerne byrder fra os. Der er ikke tale om at forkæle en bestemt sektor. Tværtimod. Jeg ved godt, at de i ministerkontorerne og på Christiansborg tænker, at vi aldrig er tilfredse. At Landbrug og Fødevarer hele tiden finder nye problemer. Og Indrømmet, ja det gør vi. Ikke bare for vores skyld, men for hele samfundets skyld. Vi brødføder ikke kun befolkningen. Vi holder hjulene i gang og skaber arbejdspladser, eksport og penge i statskassen, sagde Merrild og fortsatte:

- Derfor nægter vi at lade stå til, når der indføres den ene tåbelige regel efter den anden. Regler som gør at vi er bagud allerede inden vi er gået i gang med at malke koen eller tilså marken.