Det er ikke alle steder i landet, man kan få fjernvarme. Det vil virksomheden GeoDrilling nu lave om på ved at lave kollektiv forsyning med lodret jordvarme.

Den sydjyske virksomhed GeoDrilling har udviklet en idé, som vil være med til at sikre, at borgere og virksomheder i hele Danmark får bedre adgang til fjernvarme. Det handler om et særligt skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af forbundne lodrette jordvarmeboringer og varmepumper er i stand til at levere energi til både køling og opvarmning i det samme ledningsnet.

Til forskel fra den mere traditionelle form for jordvarme, hvor ledningerne er gravet ned i jorden og ligger vandrette, borer GeoDrilling lodret ned i undergrunden.

Fremtidens kollektive varmeforsyning

I dag laves jordvarmeboringer som individuelle løsninger, men der kan opnås en lang række fordele ved at kombinere den lodrette jordvarme med fjernvarmetankegangen. Det mener Søren Andersen, der er administrererende direktør for GeoDrilling, der er Danmarks mest erfarne inden for sit felt..

- Lodret jordvarme kan blive væsentligt billigere, hvis det laves som en fjernvarmeløsning. Samtidig fjernes investeringsbyrden fra husejeren. Man ændrer så at sige opvarmningen fra at være et teknisk anlæg, som husejeren tager sig af, til at være en ydelse, der købes af et forsyningsselskab - på linje med vand og elforsyning, siger han.

Søren Andersen tilføjer, at virksomheden er specialiseret i at bore dybe huller på op til 250 meter lodret ned i jorden for deri at etablere jordvarmeslanger, der henter varmen ud af jorden til opvarmning af boliger.

Minister er positiv

GeoDrilling havde forleden besøg af energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).

- Det var spændende at besøge GeoDrilling og at se deres innovative koncept i praksis. Nye koncepter giver nye muligheder for, at bygningsejeren kan vælge den løsning, der passer bedst til de konkrete behov. Det er vigtigt for mig, at vi så vidt muligt overlader det til bygningsejerne selv at beslutte, hvad der er den rigtige løsning for dem og deres bygning, siger Lars Chr. Lilleholt.

Landdistrikterne bakker op

Hos Landdistrikternes Fællesråd, som tæller 42 danske land-, yder- og mellemkommuner, er man positiv over for idéen.

- Det er et meget spændende koncept som kan bruges til at lave grøn fjernvarme i hele Danmark, siger formand Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Vi har kollektivt el-net og kollektiv vandforsyning, nu skal vi have de sidste 36 procent af boligerne med på kollektiv opvarmning. Det er til gavn for miljøet og for landdistrikterne.