Danmark får sin første og eneste uafhængige, fødevarepolitiske tænketank. Tænketanken Frej skal sikre nuancerne og fagligheden, når politikere, medier og forskere beskæftiger sig med miljø- og landbrugspolitik.

Nu får Danmark sin første uafhængige, fødevarepolitiske tænketank.

Den nye tænketank får navnet Frej, og visionen for tænketanken er at skabe balance mellem produktionen af fødevarer til den stadigt voksende befolkning og brugen af jordens begrænsede ressourcer. Det er noget, som de fleste kan være enige i, men som de færreste desværre kæmper for. Debatten om fødevarer har de sidste 10 år været enten-eller. Grøn eller sort. Økologi eller konventionelt. Landbrug eller ikke-landbrug. Det har handlet om at slå frem for at forstå. På hver sin side af fløjene har fødevarepolitiske aktører gravet sig ned i skyttegrave og kæmpet for medlemspleje frem for at kæmpe for en bedre fremtid for dansk fødevareproduktion og miljø.

- De gamle aktører har simpelthen fejlet. Der er brug for en ny, ung spiller, der tør tænke på tværs og ikke tænke i bokse, hvor man enten er for miljøet eller for landbruget, forklarer Marie-Louise Thøgersen formand og medstifter af Frej.

Det er umuligt for beslutningstagerne at navigere i et sådan terræn. Skiftende fødevareministre har derfor, i mangel på bedre, vedtaget lovgivning baseret på policy-anbefalinger præget af ideologi og interesser frem for viden og visioner. Det vil tænketanken Frej lave om på.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En bedre fremtid

Tænketanken Frej vil putte jord i de gamle skyttekrave. De tør tænke nyt og ret. Målet er at skabe en konstruktiv fødevaredebat, der kan fremme politisk innovative løsninger med samspil mellem både miljø, natur, klima, dyrevelfærd.

Medlemmer af tænketanken Frej er:

Anne Ahrnung, Viceadministrerende Direktør Landbrug & Fødevarer og Direktør i Seges

Erik Steen Kristensen, Institutleder på Institut for agroøkologi, AU

Henrik Zobbe, fakultetsdirektør Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science, KU).

Henrik Høegh, tidl. Fødevareminister, formand for Future Cropping

Jens Munk Kruse, rektor Dalum Landbrugsskole

Peter Sandøe, Sektionsleder på sektion for forbrug, bioetik & regulering, KU

Stiig Markager, Professor på Institut for Bioscience, AU.

Søren Wiuff, landmand, Brogård

Thomas Roland, CSR-chef COOP

Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening