Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby, går i rette med DN, som mener, at EU-sag mod tyske gødningsregler kan få konsekvenser for den danske landbrugspakke.

Der er ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen, ingen EU parallel mellem de tyske og danske gødskningsregler efter Landbrugspakken.

- De tyske normer er kun vejledende, mens de danske er faste og udløser både straf og træk i EU-støtten. Danmarks Naturfredningsforening sammenligner pærer og bananer, siger Hans Sønderby Christensen og opfordrer Danmarks Naturfredningsforenings Thyge Nygaard til at læse nærmere på de tyske normer, inden han udtaler sig.

- Danmarks Naturfredningsforening sammenligner pærer og bananer.

Hans Sønderby Christensen

Hans Sønderby henviser til Thyge Nygaards udtalelse i dag, onsdag, på Maskinbladet.dk, hvor han hævder, at de øgede mængder gødning er i strid med nitratdirektivet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er advokat Sønderby ikke enig i.

Forkert synspunkt

- Danmarks Naturfredningsforenings synspunkt er ganske enkelt forkert, fastslår han.

- Danmark regulerer med landbrugspakken landbrugets gødskning, som om Danmark er ét stort sårbart område. Det vil sige, at reguleringen er så stram, at robust jord behandles som sårbart. Selv Natur- og Landbrugskommissionen konkluderede, at langt hovedparten af det danske landbrugsareal er robust. Når så hele landet ifølge Landbrugspakken stadigvæk skal behandles, som om det er sårbart og reguleres efter EU's strengeste regler for sårbar jord, nemlig ligevægtsprincippet i bilag III til direktivet, er der naturligvis intet EU-problem at få øje på, siger Hans Sønderby Christensen.

Ingen sammenhæng

Advokaten afviser, at der er nogen sammenhæng mellem de tyske gødningsregler og Landbrugspakken.

- Sammenligningen er helt urimelig, for de tyske regler reducerer ikke gødskningen på samme måde som de danske gør. De danske normer er faste, medens de tyske er vejledende. Allerede af den grund, kan man overhovedet ikke sammenligne disse systemer. Set fra en dansk synsvinkel, hvor vi har faste normer, som ikke kan fraviges, og som udløser både administrative og straffemæssige sanktioner, kan man ikke blive overrasket over, at Kommissionen diskuterer nitratdirektivets indhold med Tyskland. Vores normer ligner slet ikke deres. En tysk landmand må på sin jord tilføre meget mere gødning end en dansk landmand, uden at den tyske ifalder straf og sanktioner.