Den sønderjyske rådgivningsvirksomhed oplever solid vækst. Især udenfor syd- og Sønderjylland.

Rådgivningsvirksomheden i Aabenraa med 135 ansatte øgede i 2015 omsætningen med fem procent til 71,8 milloner kroner. Det skriver LandboSyd i en pressemeddelelse.

Det er et resultat af en fortsat tilgang af kunder fra hele landet samt udvidet aktivitet på eksisterende kunder, oplyser direktør Klaus Andersen.

- Det er positivt, at kunder i andre dele af landet har fået øje for vores rådgivningsydelser,

- Klaus Andersen, direktør LandboSyd

- Vi kan se at den primære vækst kommer udenfor vores traditionelle markedsområde som er syd- og Sønderjylland. Det er positivt, at kunder i andre dele af landet har fået øje for vores rådgivningsydelser, det er med til at styrke og konsolidere virksomheden samlet set, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Budgetterer med yderligere fremgang

Fremgangen i omsætningen sker i et faldende marked og LandboSyd budgetterer med yderligere fremgang i omsætningen i 2016.

- Årets resultat blev et overskud på knap 1,7 millioner kroner før skat. Det anser vi for tilfredsstillende henset til den markedsmæssige situation. Også datterselskaberne Agrocura og LandboGruppen Syd fortsatte de positive takter, som har været kendetegnende for selskaberne de seneste år, siger Klaus Andersen.

Vækststrategi lykkes

- Den stigende efterspørgsel betød, at vi i 2015 ansatte 11 nye medarbejdere, og det bidrog sammen med udvikling af rådgivningen til en stor aktivitet i selskabet. Vi har stor fokus på eksi-sterende kunder og tiltrækning af nye. Vi er ejet af landmændene og til for landmændene. At dømme ud fra 2015 er vores vækst-strategi lykkedes og opsøgende aktiviteter og kundefokus vil også i fremtiden være en væsentlig del af vores strategiplan, siger Klaus Andersen.

Årsregnskabet bliver præsenteret på virksomhedens generalforsamling tirsdag 1. marts.