En række ansøgninger om tilskud til byggeri af kvægstalde kan have indeholdt urealistiske eller fejlagtige oplysninger.

Det er et resultatet af, at NaturErhvervstyrelsen som en del af evaluering af moderniseringsordningen for kvægstalde har fået Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) til at gennemgå 12 ansøgninger fra ansøgningsrunden 2015. Det skriver NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse.

IFRO?s undersøgelse har vist, at der i flere af sagerne er indikationer af, at ansøgere har sendt oplysninger om projektets indtjening, som kan være meget optimistiske og indeholder fejl i datagrundlaget. På den baggrund ser NaturErhvervstyrelsen nu nærmere på en række sager for at komme til bunds i, om der kan være brugt urigtige oplysninger.

I et mindre antal sager vil NaturErhvervstyrelsen derfor sende høringsbreve til ansøgerne og anmode om supplerende oplysninger.

Hvis det efter en høring viser sig, at ansøgningen indeholder graverende fejl, der har haft betydning for styrelsens afgørelse, så kan konsekvensen være, at tilsagnet bliver trukket tilbage. Styrelsen vil foretage en konkret vurdering og tilsagn vil blive opretholdt, hvor der er tale om mindre væsentlige fejl.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Meget stor efterspørgsel

Oprindelig var der en pulje på 133 mio. kr. til byggeprojekter, men på grund af mange velkvalificerede projekter, som ellers ikke fik tilsagn om støtte, fremrykkede miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen 110 mio. kr. til årets pulje, som nu er på i alt 243 mio. kr. Dermed får alle ansøgere, som I første omgang fik afslag på trods af, at de fik 5 point i NaturErhvervstyrelsens prioritering af ansøgningerne, fordi de havde en positiv nutidsværdi og de nødvendige miljø- og byggetilladelser til projektet, nu vurderet deres sager igen.

Det forventes, at sagsbehandlingen af disse sager vil være afsluttet i løbet af et par måneder.

Fakta: Landmænd flokkes om staldpenge til kvæg

260 landmænd har fået tilsagn om i alt 133 mio. kroner.

Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. 110 mio. kr.

De sidste tilsagn gives i de kommende måneder. De første tilsagn blev givet i efteråret 2015, og de første staldprojekter er allerede i gang.

Pengene til modernisering af stalde i kvægsektoren kommer fra EU?s landdistriktsprogram. Alt efter indholdet i projekterne kan den enkelte landmand få op til 40 pct. af projektets pris i støtte.