Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt præsenterede fredag en række forslag, som skal danne grobund for vækst i landbruget samtidig med, at udledningen af drivhusgasser fra landbruget skal reduceres.

Energistyrelsen har bedt 50 eksperter med særlig viden inden for landbrug, fødevarer og klima om at debattere muligheder for landbruget i en fremtid, hvor drivhusgasudledningen fra sektoren skal begrænses. Over to dage har eksperterne været samlet til BaseCamp16, som har været overskriften på den fælles idéudvikling på Dalum Landbrugsskole.

Danmark forventes at skulle opfylde nogle ambitiøse klimamål fra 2020-2030. EU's målsætning om at reducere sine samlede drivhusgasudledning med 40 procent i 2030 vil betyde, at Danmark skal nedbringe sin samlede udledning af drivhusgasser. Forventningen er, at et væsentligt bidrag skal komme fra landbrugssektoren.

- Dansk landbrug er vigtig for økonomien. Vi eksporterer hvert år landbrugsprodukter for mange milliarder kroner, og sektoren beskæftiger omkring 170.000 personer. Men sektoren er også udfordret, og fremover forventer vi, at drivhusgasudledningen skal nedbringes med de kommende ambitiøse EU-mål. Regeringen ønsker fornyet vækst i landbruget og har derfor vedtaget en Fødevare- og landbrugspakke. Men væksten skal balancere med klimahensynene, og det er ikke nogen nem opgave. Derfor går vi i gang nu med BaseCamp16 på Fyn, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De seneste prognoser viser ifølge ministeriet, at Danmark forventes at opfylde vores CO2-reduktionsmål i EU frem mod 2020.

Regeringen ønsker, at klimaindsatsen frem mod 2030 skal være balanceret, hvor opfyldelse af klimamålene går hånd i hånd med regeringens mål om at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark.

- Vi skal udnytte, at vi er nogle skridt foran i målopfyldelsen. Tiden skal vi bruge til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger på landbrugsområdet, så vi kan markedsføre os på dem og vinde nye markedsandele, siger Lars Chr. Lilleholt.