Når rækkerne åbnes op i kornet, kan der "gås til stålet" mod ukrudtet med en kamerastyret radrenser - teknikken kan blive interessant for den konventionelle kornproduktion.

Vinterraps dyrket på øget rækkeafstand kan radrenses med et godt resultat. Det er der efterhånden mange eksempler på. Men kan teknikken også finde anvendelse i konventionelt dyrkede kornafgrøder? Svaret kan blive ja, hvis herbicidanvendelsen for alvor bliver presset, hvilket flere ting faktisk peger på. Antallet af tilladte aktivstoffer mod ukrudt er faldet stødt gennem årerne, og hvad værre er: Producenterne af herbicider forventer ikke at kunne levere nye molekyler til markedet de næste mange år.

Jordbruget må klare sig med det nuværende sortiment af herbicider, som måske kan blive endnu mindre på grund af nye miljøkrav. Udviklingen af herbicidresistens ses allerede, og de forhåndenværende sprøjteløsninger kan vise sig ikke at være tilstrækkeligt bredspektrede mod den fremherskende ukrudtsflora.

Meget tyder således på, at jordbruget må ty til mere klassiske metoder til regulering af ukrudt som for eksempel varierede sædskifter og en styrkelse af afgrødens konkurrenceevne mod ukrudt gennem sortsvalg, øget udsædsmængde, optimeret etableringsgeometri og gødningsplacering. Forebyggende og kulturtekniske metoder kan gøre meget, men næppe nok. Der vil stadig være brug for aktiv bekæmpelse i selve afgrøden - det har erfaringerne fra økologisk jordbrug tydeligt vist.

I Agro, der udkommer fredag den 8. januar kan du læse mere om forsøg med radrensning af korn, bekæmpelse af vanskeligt ukrudt og om et nyt skær, som er udviklet til at arbejde tæt på kornrækken uden hypning af selve afgrøden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.