Der har i alt for mange år været en tendens til, at ministre har ladet embedsapparatet køre videre ad sidespor eller ind i blindgyder. Det mener Maskinbladets chefredaktør Rasmus Dalsgaard. Læs Lederen fra den nyeste avis her.

Tilblivelsen af vandområdeplanerne har været en skandale. Og trods åbenlyse fejl og meget alvorlige konsekvenser for landbruget, har flere miljøministre stædigt ladet forløbet køre uanfægtet uden at tage de mange saglige indvendinger alvorligt.

Selv da vandområdeplanerne måtte ud i en ny version efter procedurefejl i første runde, fastholdt embedsmændene og den daværende minister de mange tyndbenede og fagligt forkerte - men alvorlige - tiltag.

Det prellede tilsyneladende også af, at Rigsrevisionen i en beretning til Statsrevisorerne rettede en skarp kritik mod Miljøministeriets forberedelse og håndtering af vandplanerne.

Her blev det kritiseret, at det faglige grundlag i nogle tilfælde er direkte fejlbehæftet.

Det er derfor glædeligt, at den nuværende miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V), har truffet den eneste forsvarlige beslutning, der kan træffes i denne afsporede sag, nemlig at udskyde planerne.

Og derfor fortjener hun endnu en gang ros på denne plads, fordi hun tør rydde op i sine forgængeres fejl - også selvom mange embedsmænd sikkert er de reelle faddere til skandalen.

Der har i alt for mange år været en tendens til, at ministre har ladet embedsapparatet køre videre ad sidespor eller ind i blindgyder, uanset om en sag åbenlyst var havnet på et helt forkert spor.

Trægheden i den politiske beslutningsproces - i kombination med svage ministre - har ofte hindret den sunde fornuft i at komme til orde, fordi hverken politikere eller embedsmænd har villet tabe ansigt ved at erkende, at en sag var kørt helt af sporet.

Ofte har vi set svage politikere bakke helt ukritisk op bag embedsmænd, som har overfortolket eller fejlfortolket en EU-regel eller en politisk beslutning og dermed bragt en sag på afveje.

Igen har Eva Kjer Hansen udvist mod og handlekraft. Hun har i første omgang afværget en fuldendt skandale, fordi vandområdeplanerne i den foreliggende version vil umuliggøre rationel landbrugsdrift i dele af Danmark. Lad os håbe, at hun formår at lande sagen på et fagligt grundlag, så vi med reviderede vandområdeplaner fortsat kan have et moderne, udviklingsorienteret landbrug i det danske landskab.