Når Danish Crown gør regnskabet op efter regnskabsåret 2014/15, er der godt 300 millioner kroner mere til selskabets ejere end sidste år - med uændrede leverancer.

Det betyder, at selskabet udbetaler 1,05 kroner per kilo leveret svinekød til koncernens ejere. Hertil kommer 8 øre per kilo, som indbetales på de nyetablerede personlige konti.

Samlet går Danish Crown ud af regnskabsåret med en omsætning på 59,6 milliarder kroner mod 58 milliarder kroner sidste år - og med et overskud på 1.821 millioner kroner mod 1.656 millioner kroner sidste år. Og heraf disponeres samlet 1.538 millioner kroner til selskabets ejere.

- Vi arbejder målrettet for at sikre, at det kan betale sig for andelshaverne at være medejere af Danish Crown. Derfor skal vi som minimum være konkurrencedygtige, når det handler om den pris, vi som aftager af deres råvarer kan betale. Derfor er det glædeligt, at vi er i stand til at levere et afkast, som er markant højere end sidste år, siger CEO for Danish Crown Kjeld Johannesen.

Ikke rentabelt

Kjeld Johannesen understreger, at den nuværende afregning intet sted i Europa er tilstrækkelig til at gøre det rentabelt at være slagtesvineproducent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det skyldes et for stort udbud af svinekød i Europa som følge af det lukkede russiske marked.

- Den vanskelige afsætningssituation på verdensmarkedet har reduceret værdien af svinekød betragteligt, og det påvirker svineproducenternes situation, siger Kjeld Johannesen.

Det er fortsat den målrettede strategiske indsats på dels vækst på udenlandske markeder og dels forædling, som især bidrager til det solide resultat. Koncernens to største forretningsområder - DC Foods og DC Pork - leverer i regnskabsåret begge mere end en milliarder kroner til den primære indtjening.

Også i DC Beef har der været markant fremgang efter indkøringen af det nye slagteri i Holsted. Derfor udbetales der en restbetaling til kreaturandelshaverne på 155 øre per kilo - og her ud over indsættes der 17 øre per kilo på de nyetablerede personlige konti. Til soandelshaverne er der i år 90 øre og også her indsættes otte øre per kilo på de nye konti.

Store udfordringer

- Danish Crown er ramt af præcis de samme store udfordringer, som slagter- og kødforædlingsvirksomheder i resten af Europa. Det påvirker vores ejere mærkbart, derfor er der også tale om en afdæmpet glæde over, at Danish Crown trods alt formår at operere bedre end de europæiske konkurrenter i et meget presset marked. Det er værd at bemærke, at det netop er et landmandsejet selskab, der laver så stærkt et resultat til gavn for ejerne, siger bestyrelsesformand i Danish Crown Erik Bredholt.