Et forslag til ændring af GMO-sameksistensloven og genteknologiloven har netop været i høring. Økologisk Landsforening anbefaler, at Danmark nedlægger nationalt forbud mod dyrkning af GMO-afgrøder.

Dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark har hidtil kun været gennemført på forsøgsbasis. Lige nu er et ændringsforslag til sameksistensloven - den lov, der på papiret sikrer mod utilsigtet spredning af GMO-materiale til GMO-frie marker og varer - til behandling i folketinget. Økologisk Landsforening anbefaler i sit høringssvar et nationalt forbud mod dyrkning af GMO-afgrøder.

- Det vil være i Danmarks og dansk landbrugs klare interesse at forbyde GMO-dyrkning. Der er stærk forbrugermodstand mod GMO på vores vigtigste eksportmarkeder, og efterspørgslen på GMO-frie madvarer er stigende i store lande som USA og Kina. Der er ganske enkelt større markedspotentiale ved garanteret GMO-fri dyrkning i Danmark, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Trussel mod økologisk landbrug

Økologiske landbrug og økologiske fødevarer er garanteret GMO-fri. Derfor vil GMO-dyrkning på danske marker være et stort problem for de økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis det økologiske areal skal vokse, så er det meget problematisk at tillade dyrkning af GMO, da det vil gøre det vanskeligere at lægge landbruget om til økologisk produktion. Der vil kunne være spildfrø i markerne, som forsinker omlægningen, det kan belaste naborelationerne, og det øger risikoen for nedklassificering af økologiske afgrøder som følge af utilsigtet forurening i processen fra jord til bord, skriver foreningen i sit høringssvar.

Forringet konkurrenceevne

I sit høringssvar understreger økologerne, at GMO på danske marker vil forringe konkurrenceevnen for danske landmænd og fødevarevirksomheder.

- Dyrkning af GMO i Danmark vil både svække tilliden til Danmark, som udbyder af GMO-fri produkter, og det vil gøre det dyrere for landmændene og de virksomheder, der håndterer råvaren efter landmændene, at sikre GMO-fri varer. Vores vigtigste markeder ønsker GMO-fri varer, og GMO på danske marker vil fordyre de GMO-frie landmænd og virksomheders produktion på grund af de foranstaltninger, der skal gøres for at forhindre forurening. Derfor vil GMO-dyrkning samlet set svække dansk landbrugs konkurrenceevne, siger Per Kølster.

Ingen faglige argumenter

Erfaringerne med GMO-afgrøder, i de lande hvor de er tilladt, har hidtil vist et stigende pesticidforbrug. Økologisk Landsforening har derfor svært ved at se et faglig argument for at dyrke GMO i Danmark. Samtidigt kan der fortsat stilles alvorligt tvivl ved de risikovurderinger, der i dag foretages i forbindelse med godkendelse af GMO.

- Der er intet i det nuværende risikovurderinger, der fjerner tvivl vedrørende risici i forhold til menneskers og dyrs sundhed, påvirkning af det naturlige plante-, fauna og mikroliv eller usikkerhed vedrørende utilsigtet spredning til miljøet, utilsigtet indblanding i GMO-frie marker eller høstede GMO-fri produkter, siger Per Kølster.