Danske Tavs Nyord, der er forsker på Aarhus Universitet, er blevet inviteret til at dele ud af sin viden om nedfældning ved et foredrag på Agritechnica.

Når adjunkt Tavs Nyord i dag holder foredrag på Agritechnica menes det at være første gang, at en dansker forsker holder et indlæg på den tyske messe.

Tavs Nyord er ansat som adjunkt på Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, hvor hans forskningsområder blandt andet omfatter:

- Ammoniak- og lugt emission efter udbringning af husdyrgødning

- Numerisk modellering af jordstyrke og jordbevægelse ved nedfældning af gylle/jordbearbejdning

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Udvikling af lavemissionsteknikker til udbringning af husdyrgødning

- Forsuring og nedfældning af gylle og effekten på ammoniak og lugtemission

Tavs Nyord fungerer i øjeblikket som erhvervs post doc ved Kongskilde Maskinfabrik i Sorø.

Stor interesse

I sit indlæg vil Tavs Nyord fortælle om sine undersøgelser af den optimale opbygning af nedfældere under forskellige forhold.

Han har desuden undersøgt fordampningen af ammoniak ved forskellige måder at nedfælde på. En basalforskning der ligger til grund for udviklingen af Samson Agros SD nedfælder.

Tyskerne er meget interesserede i de danske erfaringer med nedfældning, og Samson Agro har derfor også opfordret danske maskinstationer til at møde op til foredraget og fortælle om deres praktiske erfaringer med nedfældning.