På sin tale ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde understregede Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, at hun arbejde for at gøre det mindre besværligt at være landmand i Danmark.

Der hersker ingen tvivl - Eva Kjer Hansen er en populær minister i det danske landbrug, og hun fik en særdeles varm velkomst, da hun gik på talerstolen i Herning i dag. Og de godt 500 fremmødte kunne opleve en minister, der i den grad har styr på sit fagområde, og som i sin tale kom langt omkring.

Indledningsvist slog hun fast, at landbruget er afgørende for Danmark, og årsagerne til det opsummerede hun sådan:

- Kort sagt, så giver landbruget hver dag mad på bordet, beskæftigelse og penge i kassen.

Tilfredshed

I sin tale sagde Eva Kjer Hansen også, at det var hendes indtryk, at der var en vis tilfredshed med den linje som regeringen har lagt, men hun havde også bemærket, at der i erhvervet er en del utålmodighed, som hun kom i møde sådan:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Selvom jeg ikke kan sætte en dato for, hvornår mine initiativer bliver vedtaget, så VIL de obligatoriske randzoner bliver afskaffet. Forbuddet mod at sprøjte og gødske i §3-områder bliver aflyst, og de reducerede gødningsnormer er på vej til at blive udfaset.

De ord blev modtaget med klapsalver fra salen.

Behov for optimisme

Men Eva Kjer Hansen kom også ind på den bekymring hun ofte hører fra danske landmænd. En bekymring over hvordan det bliver at være landmand i fremtiden, og over, at unge mennesker bliver skræmt væk fra erhvervet.

- Hver uge må fem landmænd dreje nøglen om. Det er klart, at det skræmmer de unge. Vi har behov for mere optimisme. Og optimismen skal nok komme, for grobunden er god, sagde ministeren.

Det skal være nemmere

Eva Kjer Hansen kom i sin tale også ind på hvad der fra politisk side kan gøres for at hjælpe og gøre det nemmere for dansk landbrug.

- Det kan vi gøre ved at lade være med at opstille alle mulige og umulige forhindringer, sagde ministeren med hentydning til regler om unødvendige gyllealarmer og unødvendigt hårde regler for krydsoverensstemmelser.

- Det skal være slut med den slags, sagde Eva Kjer Hansen, og igen kvitterede de delegerede med klapsalver.

I er fremtiden

Også Eva Kjer Hansen slog i sin tale fast, at landbruget i den grad hører fremtiden til.

- Landbrugets og dets følgeerhverv er jo det, vi skal leve af. Også helt bogstaveligt. Det er ikke kun os, der skal det, men hele verden, der skal det.

Og ministeren sluttede af med at minde om, at det danske landbrug skal være beredt på at konkurrere med landbrug i resten af verden.

- Den konkurrence skal vi være klar til, og det bliver vi kun, hvis vi holder op med at gøre det så besværligt at være landmand i Danmark. Og det arbejde, det er vi i gang med nu.