I sin beretning ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde så formand Martin Merrild tilbage på et år, der har været historisk hårdt for dansk landbrug.

Godt 500 danske landmand er netop nu samlet i Herning Kongrescenter, hvor Landbrug & Fødevarer afvikler delegeretmøde over de næste to dage. Mødet bliver holdt i skyggen af den historisk dybe økonomiske krise, som dansk landbrug kæmper med, og krisen ? og vejen ud af den ? var da også netop det gennemgående tema i formandens beretning. På trods af krisens omfang, så er Martin Merrild optimist:

- Jeg tror på fremtiden. Hvis jeg tænder det lange lys, så kan jeg se muligheder. Så er der brug for danske fødevarer, sagde Martin Merrild blandt andet i sin beretning.

Statsstøtte er ikke løsningen

Martin Merrild fremhævede i sin tale nogle datoer, der i de senest år havde været skelsættende for dansk landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den første var den 7. august 2014, hvor Rusland indledte sin boykot af fødevarer fra USA og EU.

- Ruslandsboykotten har ramt os hårdt. Den har ramt den gård vi bor på, og den virksomhed vi driver, sagde formanden, og fortsatte:

- Vi var lige på vej ud af de problemer, finanskrisen havde ført med sig. Men kombinationen af et pludseligt faldende kinesisk marked, stigende kornlagre kombineret med russernes boykot har slået bunden ud af mange landbrug. Alt i alt et horribelt år for dansk landbrug.

Martin Merrild forklarede at mange løsninger var blevet vendt og drejet for at finde vejen ud af den økonomiske krise. En af de løsninger, der blevet diskuteret er en form for direkte statsstøtte til trængte landmænd. Men Martin Merrild understregede, at det ikke er løsningen på problemet:

- Det der i stedet er løsningen er stædigt at insistere på at forbedre konkurrencevilkårene. Kæmpe for at få fjernet overimplementeringen og særskatter, højere rentemarginaler og bidragssatser. Hvis vi forstiller os, at vi fjerner pesticidafgifterne, jordskatterne og PSO. Og vi nedsatte bidragene på realkreditten med 0,35 procentpoint og marginalrenten med 1 procentpoint. Så vil det betyde næsten fire milliarder kroner i økonomiske lettelser for os, sagde Martin Merrild, og slog fast:

- Det er DEN dagsorden, vi skal kæmpe.

Den kommentar blev modtaget af klapsalver fra de delegerede,

Ros til 16-punktsplan

Martin Merrild fremhævede også den 25. november i 2014, som en dato, der gjorde en forskel. Her gæstede Lars Løkke Rasmussen nemlig Agromek, og præsenterede den nu så kendte 16-punktsplan - en landbrugs- og fødevarepakke fra Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative.

En pakke som Martin Merrild betegnede som et opgør med 30 års forfejlet politik, et opgør med 30 års overregulering og overgreb.

- Pakken viser, at politikerne tror på os, sagde Martin Merrild, og sendte også en tak til de tre partiformænd bag pakken samt til Anders Samuelsen fra Liberal Alliance. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance blev af Merrild kaldt de partier, der tror på landbruget.

Vi kan det hele

Martin Merrild er ikke i tvivl om, hvor danske landmænd er stærke:

- Vores styrke er, at vi kan det hele. Vi kan det, som forbrugerne efterspørger. Succesen for os ligger i, at vi går ad mange veje. At vi forfølger den innovation, hver enkelt af os er i besiddelse af.

- Men dér hvor vi adskiller os mest fra vores konkurrenter, er den enorme viden vores fællesskab besidder.

Det er også vores forretningsmodel, jeg kigger på, når jeg ser positivt på fremtiden. Hele vores videnbaserede tilgang til vores arbejde er unik. Vores klynge med landmænd, virksomheder, forskning og forsøg har de ikke i andre lande.

Et globalt sigte

Et af budskaberne i Martin Merrilds beretning var, at et globalt udsyn for dansk landbrug var afgørende for succes:

- Vi skal vinde på verdens fremtidige fødevaremarked. Med de politiske vinde der nu blæser, og med vores forretningsmodel så er der grund til at være optimist. Den hastigt voksende middelklasse vil øge efterspørgslen efter sikre fødevarer med høje standarder. Når vi mødes om 10 år, så skal vi have haft succes på det nye marked. Ellers har vi svigtet. For det marked er vores marked. Vores varer er skabt til den globale køledisk, sagde Martin Merrild

Tro på morgendagen

Martin Merrild sluttede sin beretning med at opfordre til optimisme i erhvervet:

- For vi skal tro på morgendagen. Vi tror på, at erhvervet er en del af fremtidens Danmark. Vi har stor og stigende opbakning både på Christiansborg og blandt danskerne. Og vi har stadig brug for at skabe resultater, der kan mærkes. Det skal der kæmpes for. Det skal vi kæmpe for. Og jeg er sikker på, at det vil lykkes.