Challenger RoGator 600C serie af selvkørende sprøjter byder på gennemført sprøjteteknik med professionelt finish og særdeles høj førerkomfort.

På en varm sommerdag er Maskinbladets PowerGear afsted på testkørsel af en RoGator 655C sprøjte fra Challenger.

RoGator 600C serie er udviklet og bygget i Europa. Udviklingsteamet tog udgangspunkt i de europæiske kunders forhold og deres krav til en moderne selvkørende sprøjte.

Teamet startede fra 'scratch' og var således ikke begrænset af tidligere modellers chassis og deraf krav til placering af de forskellige dele, som tilsammen udgør en så kompleks enhed som en selvkørende sprøjte er.

Med udgangspunkt i komplet nykonstruktion af hele maskinen, er det lykkedes Challengers udviklingsteam at udvikle en selvkørende sprøjte med optimal vægtfordeling, god affjedring, stabil bom, effektiv sprøjtepakke, miljøeffektive motorer og ikke mindst et rigtig godt betjeningsmiljø for chaufføren.

600C-serien består af tre modeller henholdsvis RG 635C, RG 645C og RG 655C. Forskellen består primært i motorstørrelse og dimensionering af transmissionen. De tre modeller kan leveres med enten 3.800 eller 5.000 liter tank, og topmodellen RG 655C kan også leveres med en 6.000 liter tank.

'Single beam' chassis

Fra udviklingsteamet ønskede man at konstruere en maskine med en vægtfordeling på 50/50 mellem foraksel og bagaksel. Dette opnåede Challenger ved først at placere motor, transmission, hydraulik, sprøjtepakke og så videre. Til slut konstruerede man således et chassis som passede ind i opbygningen. Dette kalder Challenger for 'Single beam chassis', som mest retvisende kan oversættes til 'enkelt bjælke chassis'. Chassiset på RoGator sprøjterne er således en kraftig enkelt bjælke, som løber gennem midteraksen af maskinen - og derfor kan chassiset bogstavlig beskrives som maskinens rygrad.

På maskinens hovedchassis er de fire hjulophæng monteret. Hjulene er individuelt affjedret i et system, som det der kendes fra blandt andet forakselaffjedringen på de større Fendt 900 serie traktorer fra Agco. Chassisopbygningen giver god plads til hjulophænget og hjulene, og derved er det muligt at opnå et styreudslag på 35 grader. Det giver en indvendig venderadius på kun 3,14 meter. Maskinen er firhjulsstyret, og styretøjet er programmeret, så de første tre graders styreudslag kun sker på forhjulene, hvorefter baghjulene også styrer med. På den måde kan man ved ligeud kørsel lave små korrektioner alene med forhjulene, hvilket giver en mere rolig kørsel i plejespor eller mellem afgrøderækker.

Den individuelle hjulaffjedring absorberer en stor andel af eventuelle ujævnheder i terrænet, før de når at forplante sig i bomophænget. Bomophænget består ligesom chassiset af en enkelt kraftig bjælke i midten af maskinen, som er fæstet til chassiset lige foran bagakslen.

Førerkomfort i top

Ved indstigning i førerkabinen på RoGator 655C sætter man sig godt til rette i en førerkabine, som også findes på de store bæltetraktorer fra Challenger. Under trinbrættet er der en stor opbevaringsskuffe, som kan rulles ud fra undersiden af førerkabinen. I denne skuffe er der god plads til såvel værktøjskasse, som et par dunke med planteværn. Skuffen er gemt godt af vejen, og den kan desuden aflåses. Derudover er der et mindre rum til opbevaring af for eksempel arbejdshandsker.

Fra trinbrættet er der også adgang op til en platform bag førerhuset, hvorfra der er rigtig god adgang til køler og luftfilter, og til en inspektionslåge ned i sprøjtens tank. Dog er passagen forbi førerkabinen og op på platformen lige lovlig smal efter min mening.

På RoGator sprøjten er førerkabinen CAT 4 godkendt, hvilket blandt andet indbefatter et avanceret kulfiltersystem samt overtryk i kabinen, så selv de mindste partikler holdes ude fra førerens arbejdsmiljø. Overtrykket kan til enhver tid kontrolleres på en måler ved højre forreste hjørnestolpe.

I armlænet findes kørerhåndtaget, hvor man styrer kørselsretning, fart, masterventil, sektionsventiler, samt skift mellem de to indkodede højder på bomstyringen. Kørehåndtaget ligger godt i hånden, og at køre sprøjten minder i høj grad om at køre en trinløs traktor. Så længe kørehåndtaget holdes fremme accelerer sprøjten, og når håndtaget trækkes bagud aftager farten tilsvarende. Med en knap på håndtaget aktiveres vendegearet, og maskinen bakker. Jeg synes desuden, at en knap til aktivering af autostyringen bør findes på kørehåndtaget, så man ikke ved hver vending skal over på touchskærmen og trykke autostyringen til - det virker måske som en bagatel, men trods alt en funktion man bruger ret ofte.

To til tango

I førerkabinen på testmaskinen finder vi to monitorer, som med enkelte undtagelser hver især er knyttet til hver sin del af maskinen. Den mindre C1500 monitor, som er monteret forrest på armlænet, er basismaskinens terminal, og her aflæses alverdens driftsinformation, og der kan også ændres på indstillinger, som for eksempel sporvidden der kan justeres fra 1,80 meter til 2,25 meter. Ligeledes kan frihøjden justeres fra 0,75 meter til 1,25 meter.

Den mindre C1500 terminal suppleres af den noget større C3000 terminal er selve sprøjtepakkens terminal, og det er desuden også denne terminal, der står for autostyring og sektionskontrol af delbredderne.

Det er således på C3000 terminalen, at jeg indtaster den ønskede dosering og så videre, og ligeledes er det denne terminal, som håndterer eventuel autostyring og sektionsafblænding. Skærmen giver et rigtig godt overblik over, hvordan sprøjtearbejdet forløber, der er tydelig grafik og menuer kan åbnes og lukkes som separate vinduer, og disse kan desuden flyttes rundt på skærmen, så den enkelte chauffør i høj grad kan tilpasse layoutet.

De to monitorer supplerer hinanden godt, og på en måde kan jeg godt lide konceptet med at basismaskinens information og indstilling foretages på den mindre C1500 skærm, mens sprøjtens indstillinger og doserings- og jobcomputer sidder i C3000 skærmen.

Et minus her er niveaumåleren i sprøjtetanken. Det aktuelle niveau i tanken vises på C1500 skærmen, men bliver ikke automatisk overført til C3000 skærmen, men skal manuelt indtastes inden sprøjteopgaven startes. Det er ikke et must for at kunne sprøjte, men hvis man vil have glæde af C3000s finesser bør man efter min mening altid overfører tankniveauet inden sprøjtearbejdet startes.

Sprøjtepakken

Hovedpumpen på RG 655C er en centrifugalpumpe, som yder op til 800 liter/min. Pumpen er hydraulisk drevet, og hertil skal nævnes at der sidder hele tre hydraulikpumper på sprøjten. Således har transmissionen sin egen pumpe, sprøjtepumpen har sin egen pumpe og den sidste pumpe leverer hydraulik til de mange hydrauliske funktioner.

På sprøjtens venstre side findes der en stor 60 liters kemifylder, som let vippes ned via en gasstøddæmper. Ved siden af kemifylderen sidder et overskueligt elektronisk betjeningspanel. Med en god håndfuld membranknapper kan pumpen startes og stoppes, man kan vælge hvor pumpen skal suge fra, og hvor pumpen skal levere væsken til. Derudover findes også start og stop af kemifylder og så videre. Det virker rigtig godt, og der er en logisk skematisk opdeling af knapperne.

Kemifylderen kan skylle 200 liter væske ind i minuttet, og cirka 30 kg fast stof. Betjeningen af sprøjten under påfyldning fungerer rigtig godt via det udvendige betjeningspanel.

En lille detalje er at det store låg på kemifylderen ikke har noget stop ved vandret, når det åbnes. Det kunne være særdeles rart, hvis låget kunne ligge vandret ud i luften, så det kunne bruges som arbejdsbord under påfyldningen. For eksempel til afsætning af de små bægre med minimidler i.

Sublim bomstyring

Landevejskørsel med RoGator 655C er en virkelig fornøjelse. Maskinen glider let henover vejen, og man har en særdeles rolig maskine med en rigtig god affjedring. Ved opbremsning trækkes kørehåndtaget blot bagud, og en indbygget begrænser sørger for, at motoren aldrig kommer over 2.200 omdrejninger.

Når maskinen er kørt i stilling til arbejdet, og bommen hurtigt er klappet ud på 36 meter, er det at maskinens helhed virkelig går op for en. Under testen kunne jeg køre i høj fart både på langs af markens normale dyrkningsretning, og ligeledes kunne jeg også afprøve bomstyringen ved at køre vinkelret på de normale spor. Og jeg må sige at jeg virkelig var imponeret over bommens evne til at holde sig i ro. Både hvad angår de lodrette svingninger, men også langt vigtigere de vandrette svingninger frem og tilbage, da det er disse som giver store udsving i doseringen. Selv med 15 km/t på tværs af de normale kørespor var der ikke de store svingninger i bommen til trods for at den individuelle hjulaffjedring havde travlt med at absorbere ujævnhederne.

Det hele går simpelthen op i en højere enhed, og dette har, som tidligere nævnt, også været målet, da Challenger udviklede den ny RoGator serie.

Bommen er af aluminium og er delt med et led ved 18 meter. For at kunne tilbyde 24 meter arbejdsbredde er testmaskinen udstyret med 2 x 3 meter sektioner, som er hængslet modsat ved 18 meter hængslet. På den måde kan disse to mindre sektioner klappes ud i stedet for sidste led af den normale bom så at sige. Det virker rigtig godt, og giver en god fleksibilitet, men umiddelbart synes jeg, det er en relativ dyr løsning.

Bommen er med konstant cirkulering af sprøjtevæsken, når sektionerne lukkes, og derved står der altid opblandet planteværn klar ved hver dysse, og systemet mindsker også aflejringer af kemi i bommens rørføring. I øvrigt er maskinen med 3" rørføring, så der er tale om et highflow system.

Efter et par dage i selskab med RoGator 655C maskinen er jeg ikke i tvivl om, at jeg her har været ude at køre med noget af det ypperste inden for plantebeskyttelsesteknik. Maskinen er utrolig kompleks og med masser af detaljer og systemer, som får det hele til at gå op i en højere enhed, og det er simpelthen svært at få nævnt alle detaljer og finesser i denne test. Som en opsummering vil jeg sige at specielt affjedringen af maskinen og bomophænget imponerede mig, og ligeledes er betjeningen af maskinen via kørehåndtaget og de to terminaler en sand fornøjelse, men naturligvis med et par detaljer, som jeg mener, kunne ændres til det bedre. Blandt andet en knap til autostyring på kørehåndtaget og kommunikation mellem C1500 og C3000 terminalerne.

Plusser

CAT 4 kabine

Effektiv bomstyring/rolig bom

C3000 terminal med gode opsætningsmuligheder

Gode opbevaringsrum til både planteværn og personlige værnemidler

Udvendig betjeningspult ved kemifylder.

Minusser

Smal passage mellem førerkabine og tank.

Tankindhold opdateres ikke automatisk mellem C1500 og C3000 terminalerne.

Autostyring kan ikke aktiveres fra kørehåndtaget.

Låg på kemifylder kan ikke bruges til afsætning.

Tekniske specifikationer

Motortype: AGCO Sisu Power,

AP74-4, Tier4

Slagvolume, liter: 7,4

Nominel effekt kw/hk: 167/227

Maksimal effekt kw/hk: 178/242

Brændstoftank, liter: 246

AdBlue tank, liter: 45

Transmission: HydroStar VT

Tankstørrelse, liter: 6.000

Rentvandstank, liter: 500

Pumpeydelse, liter/min: 800

Bombredde, meter: 18/24/36

Sporvidde, meter: 1,80-2,25

Frihøjde, meter: 0,75-1,20

Fordæk: 480/80R50

Bagdæk: 480/80R50

Listepris

Basismaskine 1.915.000

Uddrag af diverse monteret

ekstraudstyr Bom 18/36 50.000

Dobbeltdysse med luftafluk 44.000

Bomhøjde styring, Norac 70.000

2x3 meter sek. (24 m mulig) 87.000

Highflow, 600 l/ha, 36 m,

10 km/t 29.500

Agcommand Plus Autoguide 95.000

Arbejdslyspakke, hid+xenon 20.000

Sporvidderegulering 1,

80-2,25 meter 33.500

Deluxe kabine+sæde 26.000

+ meget mere

Pris på testmaskine 2.580.000

Importørkommentar

Af Jan Kongsgaard, Area Sales Manager Challenger Nordic & Baltic.

Som det fremgår af testen er hele sprøjtens design bygget op omkring sikringen af en høj bomstabilitet og hermed et optimalt sprøjtearbejde. Det unikke hjulophæng sikrer samtidigt en høj førerkomfort til de lange sprøjtedage, og ikke mindst høj kapacitet i det snævre sprøjtevindue vi har i dagens danske klima.

På den nye D-model som bliver lanceret på Agritechnica (til afløsning for C-modellen) er blandt andet kabinen fornyet. Adgangen til tanken bag kabinen er blevet bedre, og det er nu muligt at aktivere autostyring på det det nye kørehåndtag.

Endvidere kommer der på D-modellen af den nye RoGator Management Centre 10,4? terminal som både bruges til sprøjtens driftsinformationer og sprøjtecomputer; her vil bl.a. også det aktuelle tankindhold blive vist.

Challenger RoGator 600 serien har siden den kom frem i 2012 været markedsledende inden for selvkørende sprøjter, og den vil i fremtiden være rygraden i Agcos sprøjteprogram. Teknologien herfra vil også danne grundlag for et udvidet produktprogram fremover.

Til sidst vil jeg endnu engang sige tak til PowerGear for et par positive sommerdage i marken.