Nyt projekt vil finde en ny måde at reducere dannelsen af ammoniak i landbruget, der er både billigere for landmanden og mere effektiv.

NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har bevilget 11.358.000 kroner til udviklingsprojektet ManUREA Technology, der vil finde en både mere effektiv og billigere metode til at reducere ammoniakfordampning fra gylle.

GUDP giver hvert år penge til projekter, som søger bæredygtige løsninger på problemer i fødevaresektoren, og i år går puljen blandt andet til et projekt, der vil forhindre dannelsen af ammoniak. Når urin og afføring blandes sammen, sker der en biokemisk reaktion, hvor bakterier fra afføringen omdanner et stof i urinen til luftarten ammoniak, der forurener miljøet. Ved at tilsætte et stof til gyllen vil projektet hæmme denne reaktion, så der ikke dannes lige så meget ammoniak.

Udover projektets gode miljøeffekter er forventningen, at den nye teknologi vil have positive effekter inden for både dyrevelfærd, dansk erhvervs konkurrenceevne og den enkelte landmands pengepung.