Stenalt Gods dyrker 19 forskellige økologiske afgrøder. Hovedparten af afgrøderne er fremavl, og det kræver en skånsom tærskning.

Stenalt Gods på Djursland er en spændende bedrift med 500 hektar økologisk jord, hvor der dyrkes 19 forskellige afgrøder, og hovedparten af dem er brødkorn og korn til fremavl. Det sætter store krav til tærskningen, som skal foretages så blidt som overhovedet muligt.

Til sæson 2016 kommer Stenalt Gods op på 800 hektar jord. Nu klares høstarbejdet med en seksrysteres mejetærsker med 30 fods skærebord, men med det ekstra jord, så skal der endnu en mejetærsker i gang til den kommende sæson.

- Det er planen, at vi vil beholde vores nuværende mejetærsker, og investere i en ekstra, så vi på den måde er dækket godt ind kapacitetsmæssigt, fortæller Hans Fynbo, driftsleder hos Stenalt Gods.

Glider kerne fra hinanden

I den forbindelse har Stenalt Gods haft en Case IH Axial Flow 8240 på demonstration, og da Maskinbladet besøgte bedriften var der gang i høsten af hestebønner på en flot efterårsaften sidst i september.

Den 571 heste stærke 12,9 liters motor summede af sted med et 35 fods bredt skærebord med 7 kilometer i timen i de økologiske hestebønner, hvor udbyttet lå på godt fire ton pr. hektar.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med udbyttet i år, og jeg er også godt tilfreds med den røde mejetærskers skånsomme behandling af afgrøden, fortalte Hans Fynbo efter endt høstdag, og fremhæver at inden bønner er knust eller knækket.

- Én af grundene til, at vi kan lave en skånsom behandling af afgrøden, er at vores opbygning af mejetærskeren er meget enkelt, fremhæver produktspecialist Niels Petersen fra Case IH, som selv sad bag rattet, da Maskinbladet kiggede forbi.

- Jeg plejer at sammenligne Axial Flow-princippet med korn, som gnides mod hænderne for at få kerne ud. Det er det samme, som der sker, når kornet kører igennem den lange rotor, og kornet gnides med broen hele vejen op igennem maskinen.

Niels Petersen påpeger dog også, at det naturligvis er noget hård ved halmen, da den berøres mere.

Hurtig rengøring

Stenalt Gods rengør ikke bare mejetærskeren, når der skiftes sort i fremavlskornet, men også når der skiftes mark.

- Derfor har vi rigtig meget rengøring af mejetærskeren i løbet af sæsonen, og her tiltaler det mig, at Axial Flow har en meget enkelt opbygning, som gør, at den hurtigt kan rengøres, hvilket sker flere gange om dagen i høsten, forklarer Hans Fynbo.

Her er det også en fordel, at mejetærskeren som standard i Danmark har monteret luftslanger i begge sider af maskinen.

Brosektioner til flere afgrøder

Niels Petersen fremhæver også muligheden for tærskning af meget våde afgrøder, ved let at skifte brosektionerne ud på maskinen.

- Mejetærskeren kommer lige fra en våd frøhøst i Thy, og her satte vi slottede brosektioner i mejetærserkens første tredjedel, og det gjorde, at vi ikke havde problemer med at klarer den våde høst.

De samme sektioner har maskinen kørt med ved høst af hestebønner, og det har også været med en god succes.

- De slottede åbninger i broen gør, at den ikke lukker til, men kommer af med frøene til soldene, og soldene er sjældent en begrænsning på maskinen, da soldareaet er på 6,5 kvadratmeter. Soldene er selvoprettede, og det er ikke bare soldene, men også tilløbsplanet som tiltes.

Hydraulisk træk

- En god sikkerhed for vores høstkunder er også, at der er meget få remme på maskinen. Det giver færre servicepunkter til dagligt, men når eksempelvis blæseren er hydraulisk trukket, og ikke trækkes fra motoren, så har vi også den sikkerhed, at når mejetærskeren er klemt til det yderste, og pludselig mister noget motorkraft, så har vi stadig samme mængde luft fra underblæseren, og er derfor sikker på samme rene vare, uanset motorbelastning.

Hestebønner i mange år

Stenalt Gods har dyrket hestebønner siden 2008, og Hans Fynbo fremhæver det lave kvælstofbehov, som en klar fordel på den økologiske bedrift til hestebønner:

- Vi må tildele 60 kg kvælstof pr. hektar, og jo mere kvælstof vi kan flytte fra markerne med hestebønner og over i kornet, jo bedre er det. Hestebønnerne før ingen kvælstof i løbet af vækstsæsonen, og derfor glædes Hans Fynbo over det gode udbytte i afgrøden i år.

Læser du denne nyhed fra en mobil enhed, så kan du se en video af Case IH Axial Flow 8240 høster hestebønner på Stenalt Gods HER