En kombination af en seks meter disc-såmaskine og en seks meter grubbe giver to arbejdsgange i én, som sparer diesel.

Når Lisbjerggaard, Mariager i det østlige Jylland, kører sågrejet i stilling, så er der tale om det helt store udstyr i form af en blå 560 hestekræfter New Holland T9.560 knækstyret traktor, med en seks meter blå Lemken Compact-Solitair 9 discsåmaskine - og så lige en seks meter rød He-Va Combi Tiller grubbe imellem de to blå enheder.

Kombinationen er ret speciel, og med grubning i 34 til 40 centimeters dybde, sætter det selv den store blå knækstyrede traktor på hårdt arbejde.

Det lyder som en sand dieseltyv, hvor knap 100 liter diesel løber igennem brændstoffilterne i timen.

Men sættet sparer alligevel brændstof, da grubning og såning er slået sammen til én enhed i denne kombination, og de to arbejdsgange ikke skal udføres hver for sig.

Nødvendig løsning

Lisbjerggaard driver 950 hektar jord, hvor 300 hektar ligger i en gammel afvandet søbund ud mod Kattegat i øst.

De 300 hektar jord er lav klæsand, og det kræver en ret speciel håndtering af jorden, for at sikre den bedste start for planterne:

- Det er meget vigtigt, at vi kommer i dybden med såbedet, da det er nødvendigt med en god dræningseffekt af jorden, fortæller Niels Åge Nørager, indehaver af Lisbjerggaard, og fortsætter:

- Hvis der kommer regn efter såning, så står kornet og sopper i vandet, da det ikke kan synke i den kompakte jord. Derfor har vi i mange år grubbet jorden grundigt før pløjning forud for såning.

Bedriften gik dog over til dybdeharvning forud for såning, for at få brudt pløjesålen, og lade vandet hurtigere dræne fra marken, så kornet ikke drukner i vand, hvis der kommer store vandmængder efter såning.

- For at slå to arbejdsgange til én fik vi til sæson 2015 lavet specialløsningen med HeVa-grubben mellem traktor og såmaskine, fortæller Niels Åge Nørager

Reducere brændstofforbrug

Grubningen foregår i 35 til 40 centimeters dybde, og det kræver selvsagt mange hestekræfter at arbejde i den dybde, og i en rimelig arbejdsbredde.

- Vi købte for et par år siden en New Holland T9.560 knækstyret traktor med over 500 hestekræfter, som blandt andet bruges til dræning af de mange lavbunds-arealer, så traktoren var allerede i maskinhuset til at trække sættet, fortæller Niels Åge Nørager.

HeVa Combi Tiller er seks meter bred og med en arbejdsdybde på 35 til 40 centimeter skulle man tro, at brændstofforbruget er steget voldsomt.

- Hastigheden er reduceret fra 12 kilometer i timen med dybdeharven til ni kilometer i timen med grubben og discsåmaskinen. Vi bruger ikke mere diesel med denne løsning, end med dybdeharven også får vi desuden sået i samme arbejdsgang, så der spares en del brændstof med denne løsning.

Niels Åge Nørager fremhæver også, at jorden ikke berøres fra grubbning til såning, og det også er en væsentligt faktor:

- At der ingen overkørsel er mellem grubning og såningen, betyder også, at vi reducerer komprimeringen af jorden yderligere.

Løfter og afleverer

Emil Jensen er daglig chauffør på såsættet og han er rigtig godt tilfreds med sættet.

- Traktor, grubbe og såmaskine er 18,5 meter langt, men manøvreringen af sættet er ikke så slemt, når traktoren er knækstyret, fortæller den daglige chauffør, og fortsætter:

- Med et forager på 30 meter, og med såning af foragerne til sidst, så er det rigtig let at komme rundt på markerne. Der køres med autostyring, og når foragerne er lagt ind i autostyringen, så er det let at afslutte såningen på en mark med foragerne til sidst.

- Det er tydeligt at se grubbens effekt på jorden. Den løfter jorden op og lægger den tilbage igen, og det betyder også, at vi ikke får store sten eller lignende løftet op til overfladen.

Mangler vægt

Sådybden på såmaskinen er let at opretholde, selv i bløde pletter, hvor grubben løftes kan løftes en anelse af jorden, for at undgå fastkørsel.

- Jeg kan godt løfte grubben af jorden, uden det ændre på såmaskinens sådybde, som ellers til dels styres af traktorens liftposition, fortæller Emil Jensen.

I løbet af foråret 2015, var det dog også nødvendigt for Emil Jensen, at løfte grubben af jorden flere steder i den bløde jord.

- Jeg har simpelthen manglet vægt på traktoren, ikke for at stå ordentligt fast, men for at styre traktoren.

Derfor vil der blive sat mere vægt på forakslen af den knækstyret New Holland-traktor:

- Problemet af, at en stor del af vægten på traktoren sidder på det bagerste knækled, hvor både tank og lift er placeret.

Fleksibelt værktøj i såbedet

He-Va har leveret flere grubbe til montering foran såmaskinen herhjemme - løsningen er allerede meget ubredt i England.

Det store såtræk hos Lisbjerggaard er en fleksibel maskine, og He-Va fortæller, at løsningen har været kendt i England i flere år:

- Vi har solgt mange løsninger i England, hvor Combi-Tiller typisk sidder sammen med en discharve, for at få løsnet i dybden og samtidigt afleveret et godt såbed til såmaskinen, fortæller Martin Dalsgaard, salgskonsulent hos He-Va.

Han fremhæver, at løsningen er yderst fleksibel og har flere fordele:

- Foruden at give denne dræne-effekt, som er nødvendigt på Lisbjerggaards marker, så er den også oplagt til etablering af raps, som kvitterer for en løsnet undergrund til rødderne, men også til marker, hvor roeoptagere og kartoffeloptagere, har sørget for en hård komprimering, vil Comti-Tiller være en oplagt mulighed.

Lange tænder

Combi-Tiller grubben kan udstyres med ekstra lange tænder, som løser jorden yderligere.

- Med de ekstra lange tænder, kommer tænderne ned i en arbejdsdybde på knap 50 centimeter, fortæller Martin Dalgaard.

- Under meget tørre forhold, slides den yderste del af spidsen hurtigere, end bryst og vinger. I de tilfælde har vi en Hardox-spids, som kan svejses på den eksisterende spids, så tanden kan slides yderligere på spidsen.

Under normale forhold, slides spidser, bryst og vinger normalt, og alle dele kan udskiftes på én gang.