Høsten er en travl tid. Nogle år særligt fordi der skal høstes mellem bygerne. Det er den tid på året, hvor resultatet af det gode forarbejde skal bære frugt.

Travlhed kan betyde, at tingene oftere går galt. Det er lange arbejdsdage. Der er mange mennesker og mange maskiner i gang. Nogle gange går tingene ikke helt som ønsket. Så skal der træffes hurtige beslutninger og måske laves nødløsninger. Og så stiger risikoen både for mennesker og ting.

Høsten er en højrisikotid for forsikringsselskaberne. Enten fordi der i meget tørre perioder opstår markbrande med omfattende skader på afgrøder og maskiner, eller fordi der i våde perioder skal tørres korn- og frøafgrøder og halmen ikke altid høstes med den optimale vandprocent, og derfor brænder sammen og forårsager selvantændelse.

Selv med den gode forberedelse og omhyggelighed under arbejdet kan det gå galt og så skal forsikringen også være efterset og i orden. Og det kan gøres allerede nu. I god tid inden høstarbejdet i marken begynder.

Tjek dine forsikringspolicer. Gerne sammen med din assurandør eller forsikringsmægler. Når der opstår problemer med erstatningen, skyldes det ofte, at forsikringen ikke er fulgt med udviklingen i bedriften. Den er ikke ført ajour, når der er sket ændringer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer på fredag den 12. juni kan du læse mere om: Hvordan du skal forholde dig ved haglskader, forsikring af dine maskiner, brug af andres maskiner og det at arbejde for andre, samt hvad du skal være opmærksom på ved oplagring af afgrøder.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.