Retten i Hjørring har sat punktum i en langtrukken sag, hvor landmand Johannes Rasztar har kæmpet med først Frederikshavn Kommune og siden Natur- og Miljøklagenævnet.

Retten i Hjørring har sat punktum i en langtrukken sag.

Landmand Johannes Rasztar har kæmpet med først Frederikshavn Kommune og siden Natur- og Miljøklagenævnet om, hvorvidt et areal på 7 hektar var §3-natur eller ej.

Landboretskonsulent hos Agri Nord, Hans Ole Kristensen, har været rådgiver på sagen, og han mener, at dommen er skelsættende i forhold til landmandens retssikkerhed.

- Dommen slår fast, at bevisbyrden for om et areal er naturbeskyttet ligger hos kommunen. I denne sag havde de baseret deres afgørelse på gamle luftfotos, men disse fotos modbeviser ikke landmandens forklaring om, at jorden har været dyrket. Med denne dom slår retten fast, at der også skal lyttes til landmandens forklaring om arealets historik, siger Hans Ole Kristensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

7 hektar

Sagen opstod kort fortalt med en uenighed om, hvor vidt de syv hektar i Hvims nord for Aalbæk Klitplantage var ferske enge eller jord i omdrift, da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992. Arealet har i perioder været braklagt, og i 2011 henvender landmanden, Johannes Rasztar, sig til Frederikshavn Kommune for at få bekræftet sin ret til gendyrkning efter en periode med brak. Kommunen afviser dog og henviser til, at arealet er registreret som §3 og bruger blandt andet luftfotos fra 1979, 1985 og 1992 til at underbygge påstanden. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster efterfølgende afgørelsen uden at lytte til landmandens forklaring om, at området har været omlagt med jævne mellemrum.

Stort værditab

Hans Ole Kristensen og advokat Palle Møller Jørgensen fra Advokaterne Amtmandstoften, der førte sagen i retten, er glade for domme. De forventer, at dommen får stor principiel betydning.

- Dommen slår fast, hvem der har bevisbyrden for arealernes dyrkningshistorie, og det kan blive relevant i mange sager ikke mindst med udsigt til nye udpegninger af §3-arealer, siger Hans Ole Kristensen.

Han understreger desuden, at der kan være tale om store værditab for de landmænd, hvis jord bliver registreret som naturbeskyttet.

- Landbrugsjord handles for omkring 150.000 kr. pr. hektar, mens natur handles for 50.000 kr. For Johannes Rastzar betyder dommen, at han slipper for et værditab på godt en halv million kroner, ligesom sagsomkostningerne på 140.000 kr. tilfalder kommunen, siger Agri Nords landboretskonsulant.